Hoppa till sidans innehåll

Uppdateringar och utveckling


Här kan du se vilka uppdateringar som väntar i systemet den kommande tiden samt vilka önskemål som finns i organisationen.

Uppdateringar av systemet

Januari 2019

Under januari arbetas det med nedanstående ärenden. Dessa kommer att finnas i version 6.6.

Koppling KIT och IdrottOnline

Koppling mellan KIT och IdrottOnline för ansökan av LOK-stöd samt synkronisering av medlemmar från KIT till IdrottOnline.

LOK och APN

Tillgång till modulerna finns nu. För LOK går det aktivera så aktiviteterna överförs automatiskt, även alla medlemmar och info om medlemskap.

För APN behöver man aktivera det för varje kommun. krav på sport behövs inte då vi har en fallback om man inte har kryssat i det.

Närvaro hanteras på följande sätt:

- Om det inte är någon inbokad på en match-aktivitet, boka in samtliga som är med i det lag som är kopplad till den matchaktivitet. 

- Om ingen är markerad som närvaro på en aktivitet, markera alla som närvarande på den aktiviteten.  

Lagidrott

Det går nu rapportera sammanställning av händelser på ett smidigare sätt. Lagledaren kan rapportera händelser för sitt lag och domare kan rapportera för båda lagen. 

Man kan nu ställa in "sista dag" så att det går att avanmäla sig från en tävling.

Fakturan för tävlingen innehåller mer information om tävlingen nu.

Kurser

Några mindre buggar för lägga till nya aktiviteter i samband med att skapa kursen är fixat.

När en kurs kopieras går det nu även välja att kopiera deltagarna. Då bokas deltagarna in automatiskt i den nyskapade kursen och debitering sker. 

Det är nu möjligt att boka in en hel grupp när man gör en kursbokning. 

Ekonomi

Saldo för kundfordringar går nu att se så att man inte måste hämta excel och summera där för få veta vad totalen är visst datum vilket gör det enklare vid avstämning.

Under inställningar > ekonomi går det ställa in att man är momsbefriad förening. Alla produkter mm kommer då bli 0% moms på, samt korttransaktionsavgiften kommer bokföras på avgiftskontot istället för momskonto. 

Automatisk utskick

Nytt automatiskt utskick för när medlemskap håller på att förfalla. 

Webbshop

Möjligt att länka direkt till specifik produkt. Då kommer man direkt till varukorgen och kan checka ut. Detta för att kunna använda den länken i automatiska utskick för exempelvis medlemskap. 

Visa svar


Dölj svar


Februari 2019

Enkät om KIT

Enkät om användarnas upplevelse av KIT skickas ut. Har du inte fått enkäten men vill svara för din förening? Här är länken till enkäten.

Användarråd

Intresseanmälan för KITs användarråd* skickas ut tillsammans med enkäten. Vill du delta i eller vet mer om användarrådet, kontakta oss via This is a mailto link.

*Användarrådet kommer bestå av fem till tio representanter från verksamheten som är med och påverkar systemets framtida utveckling. I rådet kommer beslut tas om vilka utvecklingsärenden som ska prioriteras och genomföras för att komma så många föreningar som möjligt till gangs. Användarrådet kommer träffas tre till fyra gånger per år.

Visa svar


Dölj svar


Mars 2019

Tävlingsadministration 

- Anmälan och lottning av serispel förenklas för föreningsadministratören.

Lagadministration 

-  Förenklingar för lagledare och lagmedlemmar.

Användarträff

- Zoezi och Korpen riks genomför en användarträff med KIT-användare från Korpen Östergötlands föreningar.

Ny release 27 mars

Läs om uppdateringarna

Visa svar


Dölj svar


Maj 2019

Användarrådets har sitt första möte.

Är du intresserad av att delta i användarrådet? Skicka i så fall en intresseförfrågan till This is a mailto link.

Ny release

Ny relase med uppdateringar i systemet släpps den 8 maj.

Visa svar


Dölj svar


Juni/Juli 2019

Dessa funktioner kommer att uppdateras i systemet under sommarens månader juni/juli.

Den 1 augusti kl 14:00 håller Zoezi ett webbinar om de nya generella uppdateringarna i systemet. Ni som startat igång systemet kommer få en specifik inbjudan till detta via e-post.

Generella uppdateringar

 • APN – inställning för om man vill slå ihop en eller flera matcher till en aktivitet
 • Uppdaterad kontroll av medlemskap så att systemet varnar om en medlem bokar sig på en aktivitet som stäcker sig längre än gällande medlemskap
 • Boka för andra. En uppskattad funktion för exempelvis familjer och företag där en person kan boka aktiviteter åt andra personer från sitt eget konto.
 • Möjlighet att ställa in en samlingstid för en aktivitet. Aktiviteter som är längre än 40 minuter får automatiskt samlingstid 20 minuter innan aktiviteten. Samlingstiden kan ändras av lagledare, instruktörer etc om så önskas.
 • Möjlighet att kopiera deltagare från en kurs till en annan. Det vill säga om man kopierar en kurs, Yoga vårtermin och skapar Yoga Hösttermin så kan även deltagande medlemmar från Yoga vårtermin flyttas med till höstterminen utan att man ska behöva boka in dem en och en.
 • Vi har skapat en funktion för vår försäkringsgivare Folksam så att de själva kan logga in i KIT om en person var medlem vid ett visst datum.
 • Ny funktion för att skapa återkommande resursbokningar. Det vill säga att man kan boka upp en resurs, exempelvis en spelplan, för samma dag och tid i önskat tidsintervall.

 Lagidrottsuppdateringar

 • Sidan för överblick av matcher kompletteras med att visa bokade domare samt knapp för att tillsätta domare om domare saknas. Om denna funktion inte hinner komma med i releasen innan sommaren så är den prioriterad att komma med till första releasen efter sommaren.
 • Cup och slutspel. Färdig funktionalitet för att kunna skapa en cup eller ett slutspel baserat på tidigare seriespel. Funktionen kommer att vara enkel att använda för en normal cup men kommer även innehålla möjligheter till att skapa mycket avancerade slutspel för den som önskar. Cup och slutspel är främst utvecklat för lagidrott men är även tänkt att kunna användas av exempelvis racketsporter och andra individuella aktiviteter. En cup kommer att kunna skapas som ett arrangemang, dvs utan att medlemskap krävs för deltagarna. Vi rekommenderar ändå starkt att deltagande personer blir medlemmar i föreningen!
 • Ny funktion för lagledare att kunna kalla spelare till match. Som det är just nu bokar sig medlemmarna själva på sina matcher men i kommande version kommer lagledaren att kunna kalla spelare till match samt få en överblick över vilka som kommer eller ej.

Funktionalitet för lagidrotten som just nu designas och som vi hoppas kommer kunna lansera i samband med nästa release efter sommaren:

 • Funktion för lagledare att kunna skapa aktiviteter (träningar, träningsmatcher etc)
 • Utökat stöd för lagledare att skicka meddelanden till sina lagmedlemmar
 • Förbättrad överblick för lagledare
 • Spelarbank där spelare kan söka lag och lag kan söka spelare. Detta ska kunna ske antingen till enskilda tillfällen eller permanent.

Visa svar


Dölj svar


Kommande/pågående utvecklingsprojekt i systemet.

Kommande releaser av KIT

De nedanstående datumen sjösätts nya realeaser av funktioner i KIT och de tänkta uppdateringarna kommer att läggas in i samband med dessa. När vi vet vilken utveckling som sker vid vilken realease skriver vi det här nedan. 

1. 26/3->27/3 - Genomförd, läs om uppdateringarna.

2. 25/6->26/6 

3. 27/8->29/8 

Åtgärdade uppdateringar

Samlingstid/längd på aktivitet till LOK - Åtgärdat i release 27/3 2019.

- Nu finns möjligheten att kalla deltagare till en samling inför aktiviteten.

Folksam kan söka och få info i Korpen Riks system - Åtgärdat i release 27/3 2019

- Folksam får direkt ingång till systemet för att kontrollera om en person var medlem vid anmält skadetillfälle.

Planerade uppdateringar

Förlängning av medlemskap

- Fler alternativ för hur medlemmen påminns om att förlänga sitt medlemskap.

Cup & Slutspel

- Fortsatt utveckling av lagidrottsmodulen så att seriespel kan kompletteras med slutspel och så att man kan skapa fristående cuper.

Möjlighet att kopiera en tidsperiod i schemat

Rapport för lärtimmar

- För att underlätta inrapporteringen i IdrottOnline (IdrottOnline tar inte emot exporter av data så inmatningen måste tills vidare göras manuellt)

Kontaktuppgifter till föreningen ska vara synliga för medlemmen

Automatiskt meddelande vid WO

- Fångar under "automatiska utskick som man bygger själv" nedan om ni väljer att vi ska göra den.

Spelarbank

- Möjlighet för lag att söka spelare, spelare (medlemmar såväl som icke medlemmar) att söka lag

Automatisk inbokning och närvaro av spelare till matcher

- För att underlätta närvarorrapporteringen vid aktiviteter

Publik lösning för ärendehantering

- Vi tittar på en lösning för att användare och slutanvändare (föreningar och medlemmar) ska kunna lämna synpunkter, idéer.

Ta fram statistik på vilka personer som avbokar sig

- Medlemmar som avbokar sig från pass sparas inte idag men för att föreningen ska kunna se vilka som avbokat sig tas en lösning fram.

Automatiska utskick som föreningen kan bygga själv

Koppling till korpen.se

- Vi arbetar vidare med en ny hemsida och den kommer att hämta, och presentera, information om föreningarna och dess aktiviteter.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info