Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2018-2019

Korpens Idrottslyft har som syfte att utveckla verksamheten så att unga i åldern 13-25 år väljer att fortsätta idrotta och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
  • Uppdaterad: 01 JUN 2018 10:48

Idrottslyftet är tydligt kopplat till hela idrottens pågående strategiarbete vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen

Det finns fem olika inriktningar att söka projektmedel för under 2018-2019. Förutom att du ska välja ett av dem så är det viktigt att föreningen har en kontaktperson och dialog med distriktsidrottsförbundet/SISU för att kunna ta del av idrottslyftsmedel även den vägen.

Vi har som krav att ni har diskuterat projektet med kontakten från distriktidrottsförbundet/SISU innan ni söker Korpens idrottlsyft.

Via IdrottOnline söker du projektmedel. Klicka på Idrottsmedel via föreningens IdrottOnline sida för att söka.

Åtta tips att tänka på innan du börjar:

  1. Fundera över vad det finns för behov för åldersgruppen 13-25 år? Kan vi göra en undersökning på något sätt? Lyssna och prata med medlemmar, styrelse, kansli och domare?
  2. Vilka målgrupper kan tänkas vara intresserade av projektidén utifrån de förutsättningar som finns i föreningen och kommunen?
  3. Kan jag hitta några samarbetspartners? Finns det andra aktörer som vill samma sak?
  4. Samla medskapare. Det kan vara engagerade lagledare, instruktörer, domare eller andra ledare som blir ambassadörer och bollplank i det fortsatta projektet.
  5. Hur ska projektet kommuniceras? Var, när och hur?
  6. Lägg tid på en projektplan och vad projektet ska leda till efter att det avslutats.
  7. Schemalägg avstämningar med ambassadörer eller bollplank
  8. Saker tar tid. Anpassa ambitionsnivån efter de resurser och möjligheter som finns. Var inte rädd att förändra under projektets gång.

 

Idrottslyftets inriktningar 2018-2019:

Korpen Lab

Sök projektmedel med syfte att fånga upp och testa nya idéer och verksamhet som har bäring mot 13-25 år. Här finns möjligheten att våga utveckla nytt och att Korpen fångar upp intressen och drivkrafter för entreprenörskap.


Utomhusträning

Enkel och lättillgänglig paketering av träning i utemiljö är populärt och effektivt. Det kan vara löpgrupper, mountainbike, cykel, skidor, EFIT, kroppsviktsträning eller annat som utövas utomhus. Med ett idrottslyftsprojekt så kan du starta upp eller utveckla befintlig utomhusträning mot målgruppen 13-25 år. Gärna i samarbete med annan idrottsförening.

Kompetenslyftet

Uppnå korpkvalitet på verksamheten genom att kompetensutveckla ledarna. Utbilda befintliga verksamhetsledare och/eller rekrytera nya ledare. Det kan vara instruktören, domaren, löpcoachen eller den unga engagerade organisationsledaren i styrelsen. Antingen är det en ledare som är mellan 13-25 år eller så är det ledare som ska driva en verksamhet mot åldersgruppen 13-25 år. 


Träningsutveckling

Utveckla befintlig verksamhet för att Korpen ska fortsätta vara attraktivt för unga i åldern 13-25 år. Det kan vara flexibla spelformer, Futsal, rekrytera fler tjejer och domare till lagidrotten, erbjuda öppna lagidrottsträningar, starta nya gruppträningsformer eller utveckla en befintlig gruppträningsverksamhet.

Verksamhetsutveckling

För att utveckla verksamheten behöver föreningens nyckelpersoner träffas och diskutera framtida metoder och strategier i det fortsatta arbetet med Fokus Korpen. Gärna tillsammans med kontaktperson hos distriktsidrottsförbundet/SISU.

Integrations- mångfaldsprojekt

Varje distriktsidrottsförbund har ekonomiska och personella resurser för ett integrations- och mångfaldsprojekt. Kontakta samordnaren på distriktsidrottsförbundet för projekten. Vill du ha hjälp att bolla idéer så mailar du This is a mailto link eller ringer 08-699 64 21.

 


Stöd från föreningsutvecklare

Föreningsutvecklarna är gärna ett stöd i ert arbete att utforma en ansökan och diskutera eventuella idéer kring projekt. Kontaktuppgifter till just din förenings föreningsutvecklare hittar du här

Frågor och ytterligare information

Har du generella frågor eller vill ha mer information om Idrottslyftet är du välkommen att kontakta:

Paula Samuelsson
Projektledare Idrottslyftet
08-699 64 02
This is a mailto link

Skribent: Simon Ruuth
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info