Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från Årsmötet 21 april 2018 i Bollnäs

16 AUG 2018 12:30
 • Skapad: 16 AUG 2018 12:30

 

Protokoll fört vid  SDF Korpen Gävleborgs Årsmöte på Scandic Hotell Bollnäs den 21 april 2018. Antal deltagare 13 st

 

 

 

 1. Mötets öppnande

Ordförande Kerstin Wadelius öppnade mötet

 

 1. Fastställande av röstlängd.

  Ove Gard, Hudiksvall

  Anette Granberg, Alfta

  Ingemar Äng, Bollnäs

   

 2. Fastställande av dagordning för mötet.

  Dagordning för mötet godkändes

   

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

  Ordförande meddelar att mail gått ut i god tid enligt stadgar

   

 4. Val av ordförande för mötet.

  Till ordförande för mötet valdes Christin Lundqvist

   

 5. Anmälan av sekreterare för mötet.

  Till sekreterare för mötet valdes Karin Westring

   

 6. Val av två (2) protokolljusterare samt tillika två (2) rösträknare.

  På mötet valdes Ingemar Äng, Korpen Bollnäs samt Annika Persson, Korpen Alfta

   

 7. Behandling och godkännande av verksamhetsberättelsen.

  Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2017

  Ove Gard hade önskemål om att de som ingår i SDF Korpen Gävleborg skulle namnges.

   

 8. Behandling och godkännande av ekonomisk berättelse

  Olle Bengtsson redovisade den ekonomiska berättelsen som godkändes.

   

 

 1. Behandling av revisorernas berättelse.

  Olle Bengtsson läste upp revisorernas berättelse

   

 2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen

   

 3. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.

  Omval av Kerstin Wadelius

   

 4.  Val av två (2) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

  Omval av Karin Westring

  Nyval av Abdulkadir Moalim

   

   

   

   

 5. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.

   Omval av ordinarie revisor Jan-Olov Hedlund

   Omval av revisorsuppleant Erik Steen       

 

15.  Val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen

för en tid av ett (1) år.

                Beslutades att Ordförande blir Vakant

            1:a ledamot Ove Gard

            2:a ledamot blir Vakant

            Styrelsen hittar nya kandidater.

 

      16.Behandling av motioner och förslag från styrelsen

                Fanns inga motioner att behandla

 

 1. Fastställande av administrativ avgift.

  100 kr < 100 medlemmar

  500 kr > 100 medlemmar

   

 2. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

  Kerstin informerade om SDF Korpen Gävleborgs verksamhetplan för 2018 samt Idrottens strategi 2025. SDF ansökte om ett projektbidrag på 120´, fick 60´. Mötet godkände verksamhetsplanen samt budget.

   

 3.  Övriga frågor och information.

  Ove Gard önskade handlingar skickade till sig digitalt. Han uppger en ny aktuell mailadress till Lars Carlborg

   

   

 4.  Avslutning.

  Christin avslutade mötet och tackade för visat intresse

   

   

Skribent: Karin Westring
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Korpen Gävleborg
Kerstin Wadelius, Lexevägen 37 B
806 27 Gävle

Kontakt:
Tel: +46706981480
E-post: This is a mailto link

Se all info