Laget – var med i Sveriges kanske bästa lag!

Vill du hålla på med lagidrott och spela med andra tjejer utan krav på prestation eller resultat? Då tror vi att Laget kan vara något för dig. I Laget är det lika viktigt att vi ses och gör saker ihop som att vi tränar tillsammans.

Du kanske redan har varit med i ett lag men tappat lusten för att det var för mycket tävlingsfokus. Eller så har du aldrig idrottat i lag men känner att det vore kul att prova.

Tanken med Laget är att det ska vara enkelt att vara med och att alla tillsammans bestämmer vad vi ska göra.

Är du trött på tävlingshetsen? Vill du bara spela och hänga med dina kompisar för att det är roligt? Välkommen till Laget!

*Med bäst menar vi ett lag som handlar mer om sammanhållningen än själva aktiviteten, där vi kan växla fritt mellan olika lagidrotter. Där vi tränar och spelar för att det är roligt, utan tävlingsmatcher och seriespel. Där alla tjejer är välkomna utifrån sina förutsättningar.

Vid frågor kontakta:

Sara Alfredsson
08-699 64 07
sara.alfredsson@korpen.se

 

Fakta

  • Var tredje som inte tränar anger att ett skäl är att de inte känner att de duger eller är tillräckligt duktiga. Denna andel har ökat betydligt sedan 2016 och ökningen har framförallt skett bland tjejer som inte tränar.

  • Att träffa och umgås med kompisar i samband med träning är ett skäl till att var tredje utövar en idrott/tränar. Och avsaknaden av träningskompisar är i högre utsträckning en anledning till att unga inte tränar 2021 jämfört med 2016.

  • Föreningsidrottande bland unga minskar. Minst aktiva är flickor 17-20 år, med i genomsnitt 12 deltagartillfällen per flicka och år.

  • Antalet unga som tycker att tävlandet är viktigt för deras idrottsutövande minskar, samtidigt uppfattas föreningsidrotten framför allt som en miljö för tävlingsintresserade.

  • 1 av 3 anser att det är viktigare att tävla mot sig själv för att utvecklas och bli bättre än att tävla mot andra.

  • De tre stora lagidrotterna fotboll, innebandy och ishockey domineras av pojkar.

Källa: Ungdomsbarometern 2021 "Unga och idrott" och Idrottsstatistik.se

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.