Frågor 24/9

Rätt rad vuxna : 21X,121,21X,X22.
Rätt rad barn : 111,X21,11X,XX2. 

Skiljeuppgiften: var att gissa hur många muttrar det fanns i lådan?

Rätt svar: 205 st.

Vuxen frågor.
(vi ursäktar oss för missen i söndags att vi råkade upprepa första vuxen frågan i fråga 11)

Fråga nr 1:
  Höga Kusten är det senaste svenska objektet i FN:s Världsarvslista. Var ligger Höga Kusten ?
  1. Medelpad X. Hälsingland 2. Ångermanland
Fråga nr 2:
  Vad kallas vindarna längs ekvatorn ?
  1. Passadvindar X. Fhönvindar 2. Siroccovindar
Fråga nr 3:
  Från vilken del av trädet kommer kryddan kanel ?
  1. Frukten X. Barken 2. Bladen
Fråga nr 4:
  En utgiven biografi över Lewi Pethrus liv "Lewis resa" finns att köpa i bokhandeln. Vad heter författaren ?
  1. P O Enqvist X. Jan Guillou 2. P G Rondahl
Fråga nr 5:
  Just idag för 83 år sedan slöts det slutgiltiga vapenstilleståndet och första världskriget var slut. Var befann sig järnvägsvagnen   ( den står ännu kvar ) i vilken förhandlingarna ägde rum ?
  1. Mittenwald söder om München X. Vlaanderen väster om Bryssel 2. Compiégneskogen norr om Paris
Fråga nr 6:
  Vilket av dessa djur är passgångare ?
  1. Kamelen X. Elefanten 2. Lejonet
Fråga nr 7:
  När bildades S-kvinnor?
  1. 1940 X. 1930 2. 1920
Fråga nr 8:
  Att pizzan är en italiensk maträtt vet du säkert, men från vilken stad kommer den ursprungligen ?
  1. Neapel X. Bologna 2. Bari
Fråga nr 9:
  Hur många öar ingår i Stockholms skärgård ?
  1. Ca 14 000 X. Ca 24 000 2. Ca 34 000
Fråga nr 10:
  Hon är förbundsordförande för S-kvinnor. Vad heter hon?
  1. Annika Olsson X. Annika Strandhäll 2. Annika Nilsson
Fråga nr 11:
  Höga Kusten är det senaste svenska objektet i FN:s Världsarvslista. Var ligger Höga Kusten ?
  1. Medelpad X. Hälsingland 2. Ångermanland
Fråga nr 12:
  Just idag för 83 år sedan slöts det slutgiltiga vapenstilleståndet och första världskriget var slut. Var befann sig järnvägsvagnen   ( den står ännu kvar ) i vilken förhandlingarna ägde rum ?
  1. Mittenwald söder om München X. Vlaanderen väster om Bryssel 2. Compiégneskogen norr om Paris

Barn frågor

Fråga nr 1:
  Varifrån kommer de bilar som har landsbeteckningen NL?
  1. Holland X. Nepal 2. Nya Zeeland
Fråga nr 2:
  Vad heter tanten som vill ta in Pippi Långstrump på barnhem ?
  1. Tant Proselius X. Tant Franzell 2. Tant Petrell
Fråga nr 3:
  I vilken sport används en bygelhäst ?
  1. Gymnastik X. Hästhoppning 2. Terränglöpning
Fråga nr 4:
  Vilka djur är det som vi får fläskkotletter ifrån?
  1. Korna X. Grisarna 2. Fåren
Fråga nr 5:
  Vad heter Fred Flintas fru ?
  1. Hilma X. Selma 2. Wilma
Fråga nr 6:
  Vilken titel hade kungarna i det forntida Egypten ?
  1. Farao X. Kejsare 2. Emir
Fråga nr 7:
  Vad kallas grävlingens bostad ?
  1. Gryt X. Grotta 2. Kula
Fråga nr 8:
  Vad heter lilla spöket Labans syster?
  1. Labolina X. Louise 2. Lisa
Fråga nr 9:
  Vad heter den gröna figuren i Mumin?
  1. Hattifnatt X. Snusmumrik 2. Lilla My
Fråga nr 10:
  Stora bokstäver kallas versaler. Men vad kallas små bokstäver ?
  1. Vokaler X. Gemener 2. Konsonanter
Fråga nr 11:
  Vad är en björkmätare ?
  1. En skogsvårdare X. En fjäril 2. Ett mätinstrument
Fråga nr 12:
  Vad kallas hästens långsammaste gångart ?
  1. Trav X. Galopp 2. Skritt