Frågor 27/8

Rätt rad vuxna : XX1,X21,21X,1X2.
Rätt rad barn : 11X,X21,12X,1X2.

Skiljeuppgiften: Gissa längden på ett rosa omslagsband i cm.

Rätt svar: 340 cm.

Vuxen frågor

Fråga nr 1:
  Var ligger Doggers Bankar ?
  1. Östersjön X. Nordsjön 2. Norra Ishavet
Fråga nr 2:
  Mellan vilka år var Oscar II kung ?
  1. 1865 - 1905 X. 1872 - 1907 2. 1883 - 1911
Fråga nr 3:
  Vad kallas vindarna längs ekvatorn ?
  1. Passadvindar X. Fhönvindar 2. Siroccovindar
Fråga nr 4:
  Vilken skala används för att mäta vindstyrka ?
  1. Richter X. Beaufort 2. Isobar
Fråga nr 5:
  Vad är en gäldenär ?
  1. Person som är fordringsägare X. Person som handlar med aktier 2. Person som häftar i skuld till någon
Fråga nr 6:
  Vem av dessa författare har fått Nobelpriset i litteratur ?
  1. Rudyard Kipling X. Grahame Greene 2. Jack London
Fråga nr 7:
  Med vilken låt slog "Tjuren från Wales" - Tom Jones?
  1. What´s New Pussycat X. Delilah 2. It´s Not Unusual
Fråga nr 8:
  Vad kallas utslagsplatsen i golf ?
  1. Tee X. Green 2. Fairway
Fråga nr 9:
  Vem uppfann åskledaren ?
  1. Thomas Edison X. Benjamin Franklin 2. Galileo Galilei
Fråga nr 10:
  Från vilken stad kommer äkta eau-de-cologne ?
  1. Köln X. Antwerpen 2. Bologna
Fråga nr 11:
  Vilken färg har béchamelsås ?
  1. Brun X. Vit 2. Röd
Fråga nr 12:
  Vad heter bäcken som rinner från sjön Gryten till Västersjön ?
  1. Grytängsbäcken X. Storängsbäcken 2. Nyängsbäcken

Barn frågor

Fråga nr 1:
  Vilket är det enda däggdjur som kan flyga aktivt ( inte bara glidflyga ) ?
  1. Fladdermusen X. Flygfisken 2. Humlan
Fråga nr 2:
  Vilken grönsak är det som huvudsakligen ingår i ketchup ?
  1. Tomat X. Paprika 2. Gurka
Fråga nr 3:
  Vad säger Pippi Långstrump när hon blir arg ?
  1. Hujedamej X. Fy fabian 2. Plusiluskan också
Fråga nr 4:
  Vad är "Post Girot Open" ?
  1. Tennisturnering X. Cykellopp 2. Golfturnering
Fråga nr 5:
  I vad mäts båtars hastighet ?
  1. Knut X. Skvalp 2. Knop
Fråga nr 6:
  Vilken sorts böna är Brasilien känt för att exportera ?
  1. Kaffebönan X. Bruna bönan 2. Sojabönan
Fråga nr 7:
  Mellan vilka länder går järnvägstunneln under Engelska kanalen ?
  1. England och Frankrike X. England och Holland 2. England och Norge
Fråga nr 8:
  Vem leder elefanthjorden?
  1. Den äldsta hannen X. Den har ingen ledare 2. Den äldsta honan
Fråga nr 9:
  Vilket djur är Kapten Krok rädd för ?
  1. Hajen X. Krokodilen 2. Valen
Fråga nr 10:
  Vilken titel hade kungarna i det forntida Egypten ?
  1. Farao X. Kejsare 2. Emir
Fråga nr 11:
  Hur många är barnen i familjen Trapp i musikalen "Sound of Music" ?
  1. Fya barn X. Sex barn 2. Åtta barn
Fråga nr 12:
  Vilket är det längsta vattendraget som finns i Degerfors kommun ?
  1. Svartälven X. Letälven 2. Svartån