Styrelsen 2022

Ordförande: Anders Andreasson 

Vice Ordförande: Harry Johansson

Sekreterare: Sabine Ehrhardt

Kassör:   Martin Bruze

Ledamöter: BrittMarie Magnusson, Ingrid Melin,Thomas Jonsson, 

Suppleanter: Thomas Albrektsson, Cecilia Brodd

 


Vill du ha kontakt?