Styrelsen 2023

Ordförande: Anders Andreasson 

Sekreterare: Ingrid K Melin

Kassör:   Martin Bruze

Ledamöter: Britt-Marie Magnusson, Cecilia Brodd, Thomas Jonsson

Suppleanter: Dragica Hult, Jörgen Bäckström, Linda Gottfridsson

samt Harry Johansson


Vill du ha kontakt?