Covid-19

Den 9 februari tas rekommendationerna bort. Det betyder att bokningen av din gymtid försvinner.

Korpen jobbar för att anpassa verksamheten utifrån behov/efterfrågan och följer de riktlinjer som ges från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Vår anpassning är:

· Begränsat antal personer på alla ytor i anläggningen

· Utökat möjligheten att hänga av sig ytterkläder i träningslokalerna

· Borttagning av möbler vid trånga utrymmen

· Lagt upp alla produkter för online köp, för att minska medlemmar vid receptionsdisken

Viktig för alla

· Håll avstånd

· Kom bara till träningen om du är kärnfrisk

· Tvätta händerna och torka redksap

Omklädningsrum

Omklädningsrummen är öppna men vi önskar att man i möjligast mån klär om byter om hemma eller på jobbet.

Gruppträning

Vi fortsätter att erbjuda online träning för alla som har giltigt träningskort. Vi kommer erbjuda gruppträning inomhus med begränsat antal platser. Välkomna!