Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 är den 30 mars kl 18.00. Vi återkommer om det blir fysiskt alt digitalt. Motioner ska vara inlämnade senast den 15 dagar innan mötet; den 15 mars. Alla medlemmar är välkomna!

På årsmötet får du information om hur föreningens ekonomi ser ut och vilken verksamhet som genomförts under 2021, samt vilka strategiska beslut som planeras utifrån Fokus Korpen för 2022. På mötet beslutas även vilka som ska ingå i styrelsen.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr Korpens verksamhet för 2022.

Du som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på mötet.

Anmälan senast 25 mars till linkoping@korpen.se alt 013-342 00 70

Dagordning årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplanering 2022

Budget 2022

 

Så här skriver du en motion

· Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om

· Beskriv nuläget och problem alt behov

Beskriv ditt förslag på lösningen och dina argument. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.

· Avsluta med namn och personnr och dagens datum.

Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.