Sommaröppettider

v 25 - 33:

Måndag 16 - 18

Onsdag 16 - 18

Bastun kommer också ta semester