Funktionell träning

Funktionell träning innebär att du tränar upp styrka, rörligheten, balansen och koordinationsförmågan. Du aktiverar under passen flera av kroppens muskelgrupper samtidigt med hjälp av olika typer av redskap. Träningen passar såväl gammal som ung.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Funktionell träning | Tabata - utomhus, start vid Korpen

Datum

6 aug 2020

Tid

18:30-19:30

Tränare: Jessica Persson

Funktionell träning | Tabata - utomhus, start vid Korpen

Datum

11 aug 2020

Tid

18:30-19:30

Tränare: Jessica Persson

Funktionell träning | Tabata

Gympasal - M

Datum

13 aug 2020

Tid

17:30-18:30

Tränare: Pia Simonsson

Funktionell träning | Tabata - utomhus, start vid Korpen

Datum

13 aug 2020

Tid

18:30-19:30

Tränare: Jessica Persson

Funktionell träning | Tabata - utomhus, start vid Korpen

Datum

18 aug 2020

Tid

18:30-19:30

Tränare: Jessica Persson

Funktionell träning | Tabata - utomhus, start vid Korpen

Datum

20 aug 2020

Tid

18:30-19:30

Tränare: Jessica Persson

Funktionell träning | Tabata

Gympasal - M

Datum

21 aug 2020

Tid

16:30-17:30

Tränare: Pia Simonsson