Varpa Korpen!

Söndag den 8 Maj kl. 17:00 startade Korpen varpa ute i Råssnäs!

Den kommer hålla på fram till den 25 september mellan kl. 17 - 19 

"Med ett uppehåll mellan den 3 juli - 31 juli "  Och ej den 22 maj!

Anders Bengtsson och Johan Andersson som håller i verksamheten

Hälsar alla välkomna!