Årsmöte Korpen Piteå

Välkommen till årsmöte
Årsmötet, Korpen Piteå 2023, avseende verksamhetsåret 2022 var söndagen den 19 mars 2023.

Datum:    
Tid:          
Plats:       

Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen och det är viktigt att föreningsmedlemmar deltar. I Korpen är det medlemmarna som bestämmer och alla röster väger lika tungt. Alla som varit betalande medlemmar i Korpen Piteå minst 2 månader innan mötet har rösträtt. Ingen föranmälan behövs till mötet.

Motioner
Alla medlemmar i föreningen kan lämna in förslag, s.k. motioner.
Skickas till styrelse@korpenpitea.se senast 15 dagar innan årsmötet.

Valberedningen
Vill du eller någon du känner sitta med i Korpens styrelse? På styrelsemötena som hålls med jämna mellanrum beslutar ni tillsammans med verksamhetsledaren hur verksamheten ska drivas för medlemmarnas bästa. Det är ett förtroendeuppdrag där gratis träningskort utgår som ersättning. 

Årsmöteshandlingar
Dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt motioner och övriga handlingar kommer vara tillgängliga senast 7 dagar före mötet. Finns i receptionen eller kan skickas via mejl.

Kontakta styrelse@korpenpitea.se eller info@korpenpitea.se 

Varmt välkomna
Styrelsen Korpen Piteå