Hälsotester

Hälsotester kan vara ett verktyg för att få besked om det aktuella hälsoläget på arbetsplatsen samt öka motivationen till förändring bland medarbetarna. Korpen Stockholm erbjuder både mer omfattade hälsotester som Hälsoprofilbedömning och enklare konditionstester som cykelergometertest.

Visste du att...

31 procent av de anställda i Sverige har så dålig kondition att de har stor ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Den dåliga konditionen påverkar med stor sannolikhet också arbetsinsatsen (Previa, 2011).

Hälsoprofilbedömning

En metod för förändringar i livsstil och hälsovanor. Hälsoprofilbedömningens viktigaste mål är att väcka tankar om beteendeförändringar som kan vara positiva och nödvändiga för ett hälsosammare liv.

En Hälsoprofilbedömning innehåller

  • Frågeformulär om livsstil och upplevd hälsa
  • Submaximalt konditionstest på cykelergometer (cykelergometertest)
  • Blodtrycks- och skelettmätningar
  • Personligt samtal under tystnadsplikt

En statistisk sammanställning av hälsoläget på företaget erhålles efter det att personalen genomgått testet. Sammanställningen kan ligga till grund för eventuella hälsoåtgärder.

Cykelergometertest

Konditionstest på motionscykel. Ett submaximalt konditionstest där individens maximala syreupptagningsförmåga och ett testvärde räknas fram, vilket kan användas till att se det aktuella hälsoläget på arbetsplatsen samt öka motivationen till förändring bland medarbetarna (ingår i Hälsoprofilbedömningen).

En statistisk sammanställning på konditionsläget på arbetsplatsen kan erhållas efter att personalen genomgått test.

Kontakta oss