Tävlingsbestämmelser

Reviderade 210615

Dessa tävlingsbestämmelser gäller för all boll- och racketsport inom Korpen Stockholms Motionsidrottsförening (nedan kallat Korpen Stockholm).


Medlemskap

För att få delta i en aktivitet som är arrangerad av Korpen Stockholm krävs ett giltigt medlemskap. Medlemskapet kostar 50 kr för 12 månader och köps via Korpens IT-system (nedan kallat KIT).

Ålder

Samtliga spelare i Korpen Stockholm ska vara minst 15 år fyllda för att delta.

Försäkring

Medlemsavgiften inkluderar en försäkring hos Folksam. För att försäkringen ska gälla är det ett krav att du som spelare registrerar dig som medlemmar i Korpen Stockholm. Läs mer om försäkringen

Spelarregistrering

För att få delta i en match arrangerad av Korpen Stockholm måste spelaren inneha ett giltigt medlemskap i föreningen samt vara registrerad i det lag som spelaren representerar. Lagledaren ansvarar för att bjuda in spelare till sitt lag via KIT.

Ändringar/tillägg av spelare får ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste vara registrerad innan spelaren får delta i match. Om en spelare som ej är registrerad eller saknar ett giltigt medlemskap spelar en match riskerar laget förlora matchen på Walk-over.

Laguppställning

Laguppställning måste fyllas i inför varje match. Detta görs digitalt i KIT.  Domaren kontrollerar innan match att laguppställningen är ifylld. Domaren kan också begära att få se ett giltig legitimation för att kunna kontrollera att spelaren innehar ett medlemskap. Vid anmälan av utvisad spelare eller vid tveksamheter kring en spelares ålder i ungdoms- eller oldboysklassen måste legitimation visas. Om giltig legitimation ej kan uppvisas har spelaren ej rätt att delta i matchen.

Obegränsat antal avbytare får användas så länge de finns med i laguppställningen.

Matchboll

Båda lagen ansvarar för att ha med matchboll. Det ska också finnas reservbollar om bollen går sönder eller skjuts bort under match.

Lagen tar med egna bollar för eventuell uppvärmning.

Walkover

Om ditt lag inte kan spela en match och blir tvungen att lämna walkover ska detta meddelas i god tid till domaren och motståndarlaget. Att lämna walkover är förknippat med en walkover-avgift. Avgiften finns för att täcka upp kostnader för domare och planhyra. Eftersom domaravgift samt planhyra varierar i våra idrotter så varierar även storleken på walkover-avgiften mellan idrotterna.

För att veta vad som gäller för respektive idrott som du hittar under Aktiviteter.

Ett lag får, mot avgift, lämna två walkover under en säsong. Om laget lämnar walkover en tredje gång tas laget normalt sett bort från fortsatt spel vilket leder till lagets alla resultat annulleras och tabellen räknas om. Det är dock alltid tävlingsledningen som tar beslut om eventuell uteslutning av lag.

Att lämna walkover utan att meddela motståndare och domaren i tid innebär dubbel walkover-avgift. Walkover måste lämnas senast två timmar innan match. I morgonserierna måste walkover lämnas senast 12 timmar innan matchstart för att räknas som godkänd.

Försenad matchstart

Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren rätt att tilldöma seger på walk over för det lag som finns på plats.

Utebliven domare

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses. Förslagsvis delas domaruppdraget upp så att ena laget dömer halva matchen och det andra laget dömer andra halvan.

Försenad domare

Om domaren kommer efter matchstart betalar lagen endast ett halvt arvode för domarens insats. Har en annan domare påbörjat att döma matchen har domaren rätt att döma klart den. Har matchen börjat spelas utan domare är det upp till lagen att bestämma om de vill att domaren tar över eller om de vill spela vidare utan domare.

Betalning av domaravgift

Betalning till domaren sker innan matchen via Swish eller kontant. Bägge lagen betalar domararvode.

Domarkvitto

Domaren ska skriva ett kvitto på domararvodet om något lag begär det. Kvittot skall då innehålla följande uppgifter: Domarens personnummer, för- och efternamn, datum då matchen spelats, serienamn, lagnamn, idrottsplats/plan/hall, domararvode samt att kvittot skall undertecknas av domaren.

Om domaren inte kan ge kvitto behöver inte laget betala domararvode.

Fair play

Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.

Inför alla matcher i våra idrotter ska domaren och de två lagkaptenerna hälsa på varandra och prata om uppförande och Fair Play.

Vi har också nolltolerans mot svordomar, könsord, hot etc. Följande bestraffas med grov utvisning:

  • Att skrika könsord riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
    (ej riktat könsord bestraffas med lindrig utvisning)
  • Att använda kränkande ord mot spelare, ledare, domare eller publik
  • Att skrika svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
  • Att använda smädelser eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Påföljdskommitté

Vid grova förseelser i Korpen Stockholms aktiviteter tar Påföljdskommittén beslut om eventuell påföljd/bestraffning. Påföljdskommittén hanterar även alla tävlingsärenden inom föreningen. Påföljdskommitténs beslut kan överklagas till Korpidrottsnämnden, detta måste ske skriftligen senast tre veckor efter att beslutet fattats.

Grova förseelser

Vid grova utvisningar måste spelaren eller lagkaptenen/lagledaren kunna uppge spelarens namn och personnummer. Om så ej sker har domaren rätt att avbryta matchen. Laget som ådragit sig den grova utvisningen är avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn och personnummer kommit Påföljdskommittén tillhanda. Om namnet ej inkommit inom 14 dagar är laget uteslutet ur serien.

En grov utvisning innebär dessutom en straffavgift för laget på 300-800 kr.

Vid rött kort/grovt matchstraff/matchstraff 3 får laget ej ersätta den utvisade spelaren som å sin sida ej får vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen. Ett lag kan drabbas av röda kort/grova matchstraff såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.

Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag, böter eller uteslutning ur serien. Ett lag kan även uteslutas om det betett sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

Avstängning

Avstängning på 1-7 matcher innebär att spelaren/ledaren ifråga är avstängd från den idrott spelaren utfört förseelsen, oavsett vilket lag spelaren spelar med/leder.

Avstängning på 8 matcher eller mer innebär att spelaren/ledaren ifråga är avstängd från all verksamhet inom Korpen Stockholm.

Nekande till anmälan/medlemskap

Korpen Stockholm har rätt att neka ett lag deltagande i seriespel om laget ifråga betett sig illa under tidigare säsong/säsonger.

Korpen Stockholm har rätt att neka en person medlemskap om personen uppfört sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

Avbruten match p.g.a. yttre omständigheter

Det är domaren som tar beslut gällande om matchen kan spelas klart eller måste brytas. (kan t.ex. hända om lyse slocknar, ospelbar plan, åska osv)

  • om matchen bryts när mindre än 2/3 av matchen har spelats blir det omspel.
  • om matchen bryts när mer än 2/3 har spelats spikas resultatet som slutresultat.

Vid avbruten match pga. osportsligt uppförande av ena eller bägge lagen tar Påföljdskommittén beslut gällande resultat.

Lag som lämnar planen

Lämnar ett lag planen innan matchen är färdigspelad förlorar de matchen på walkover.

Lag som utgår

När ett lag utgår/utesluts ur en serie annulleras lagets resultat och tabellen räknas om.

Protest

Protest skall mailas till Korpen Stockholm senast en vecka efter spelad match och innehålla de skäl som den grundar sig på. En administrationsavgift om 300 kr tas ut vid lämnad protest. Om protesten bifalles avskrivs administrationsavgiften. Alla inkomna protester behandlas av Korpen Stockholms Påföljdskommitté.

Matchflytt

Korpen Stockholm kan inte hjälpa till med matchflytt under säsongen. Om ett lag önskar flytta en match så kontaktar ni andra lag i serien och byter speltider med varandra. En annan möjlighet är att själva hyra plantid via Idrottsförvaltningen. Kom ihåg att meddela Korpen Stockholms kansli vid eventuell matchflytt. En flyttad match bör ej spelas efter sista ordinarie omgången.

Bangers, bengaler och annan pyroteknik

Bangers/knallskott och bengaler är förbjudna på idrottsevenemang, så även i Korpen Stockholm. Påföljdskommittén tar beslut om lagen eller lagens supportrar har misskött sig.

Supportrar

Laget är ansvarigt för sitt lags supportrar. Domaren har rätt att avvisa supportrar och ledare från planen/hallen. Påföljdskommittén tar beslut om lagens supportrar har misskött sig.

Otillåtna lagnamn

Korpen Stockholm förbehåller sig rätten att neka lagnamn som ej är förenliga med Korpens värdegrund.

Alkohol- och rökförbud

Alkoholförtäring och rökning är förbjuden innan och under match samt på planen/idrottsplatsen/i idrottshallen. Domaren har rätt att avvisa spelare som är påverkade av alkohol eller narkotika.

Tabeller

I Korpen Stockholms serier avgör dessa faktorer lagens placering i tabellen:
1. Poäng, 2. Målskillnad, 3. Flest gjorda mål, 4. Inbördes möte, 5. Lottning

Alternativt

1. Poäng, 2. Setdifferens, 3. Flest vunna set, 4. Inbördes möte, 5. Lottning

Kontakta oss