Klättring

Klättring är en sport som kan bedrivas såväl inomhus som utomhus. Klättring kan indelas efter hur utrustningen används och kan se olika ut beroende på vem som utövar den. Klättring brukar vanligen uppdelas i sportklättring, bouldering, traditionell klättring och alpin klättring. Mer specifikt kan klättringen indelas efter det underlag man klättrar på, storleken på det man klättrar på och hur utrustningen används.

Det verkar inte finnas några pass upplagda i dagsläget. Vänligen kontakta Korpen Tingsryd för att få veta mer.

l