Vombsjön Runt pausas 2023

På grund av sent beslut från Trafikverket om skyltning av cykellopp och svårigheter att få funktionärer till loppet tvingas vi pausa Vombsjön Runt 2023. Vi hoppas kunna återkomma 2024.

Alla aktiviteter i Korpen Veberöd