Viktig information om höstens aktiviteter

Eftersom Korpens ekonomi för närvarande är dålig på grund av uteblivna intäkter från Vombsjön Runt åren 2020 och 2021 och ett väldigt dåligt resultat 2022 har vi inte möjlighet att dela ut vårens program i brevlådorna utan det kommer att meddelas här på vår webbplats, på anslagstavlan på Coop samt på Veberod.nu

Alla aktiviteter i Korpen Veberöd