Coronapolicy

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För vår förening innebär det att: 

  • Antalet deltagare i träningspassen anpassas alltid efter förutsättningarna så att avstånd kan hållas.
  • Redskapen spritas och deltagarna uppmanas att använda egna handskar och vantar.
  • Träningspassen läggs,  så mycket som möjligt, på tider då det inte är rusning i kollektivtrafiken.