Möckeln runt

Möckeln runt 2023 pågick den 4 juni 

Vi hade 112 startande
25 km, 31 st
60 km, 25 st
100 km, 56 st

Länk till Kartor

25-km

6-milaren

10-milaren 

Startplats och mål var Linneskolan i Älmhult. (Norra sidan)
Anmälan i Linnéskolans entré på södra sidan.

 

Info innan nästa års Möckeln runt
Start 100 km och 60 km klockan 9:00, 25 km klockan 9:30.

Sträcka              Startavgift        Efteranmälnings avgift

100 km              150 kr                50 kr
60 km                100 kr                40 kr
25 km                50 kr                  30 kr

Barn t.o.m 16 år halva priset!
Barn t.o.m. 10 år gratis på 25 km tillsammans med vuxen.

Avgiften sätts in på Bankgiro eller Swish.

- Vätskekontroller utmed samtliga sträckor. Fika vid mål.
- Ingen tidtagning.
- Cykelhjälm obligatoriskt!
- Deltagande sker på egen risk.

MÅNGA PRISER UTLOTTAS!

Diplom utdelas till de som önskar.

Anmälan görs antingen:

Via Bankgiro 356-3236 Korpförening Älmhult
Via Swisch 123 257 3913 
Skriv din mailadress i anmälan.

eller via e-post: mail@korpenalmhult.se

eller Swish vid start tillsammans med efteranmälansavgift.
Viss kontanthantering kan hanteras men Swish föredras.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast ?? Maj.

En gratis start 2025 utlottas bland de föranmälda.

Efteranmälan kan göras på startplatsen senast 30 min före start.