Galgbergspromenad varje söndag fram till 26 november

Korpen Halmstad har valt ny ordförande: Krister Persson heter vår nye ordförande, avgående ordf. B-G Andersson valdes till ny kassör.

Fler i Styrelsen: Sekreterare: R-M Jönsson. Vice ordf. Mikael Henriksson.

Ledamöter: Sandra Rödner, Oliver Håkansson och Hilding Hansson.

 

Korpen Halmstad  korpenhalmstad@gmail.com