Epassi för 2023

Epassi-ansökan för 2023 görs på epassi.se hemsida

Här kan ni ansöka om deltagaravgift för hela vårterminen 600 kr eller 10-kort 400 kr

OBS!!! Medlemsavgiften är personlig och betalas av dig själv