Epassi för 2024

Epassi-ansökan för 2024 görs på epassi.se hemsida

Här kan ni ansöka om deltagaravgift för hela vårterminen 700 kr eller 10-kort 400 kr

OBS!!! Medlemsavgiften är personlig och betalas av dig själv