Regler för inomhusfotboll

Antal spelare

Varje lag får innehålla högst 9 spelare per speldag. På planen får högst 5 spelare finnas, varav 1 målvakt. Minsta antal spelare på planen är 3, (inkl.målvakt). I händelse av ytterligare utvisningar under denna period fördröjs dessa enligt ishockeyns regler. För att match skall kunna genomföras erfordras att minst 4 spelare ingår i varje lag. Spelare som deltager i inomhusfotboll får endast tillhöra det lag som spelaren spelat första bindande match för.

Utrustning

Samtliga utespelare i respektive lag skall bära enhetlig färg på tröjorna. Målvakt skall bära tröja i avvikande färg. Endast gymnastikskor utan dubbar och som ej lämnar märken på golvet får användas. Vid lika tröjfärg byter bortalaget matchställ.

Benskydd  är obligatoriskt. Endast five a side boll får användas.

Speltid

2 x 12 minuter.

Spelarbyte

Skall ske med s.k. hockeybyte.

Målvakt

Målvakten får endast spela ut bollen med handen, när han fångat den. Detta måste ske inom 4 sekunder. Straffområdet utgörs av handbollsplanens heldragna målgårdslinje. Vid avsiktligt spel till egen målvakt får denne inte ta bollen med händerna. Gör han det döms indirekt frispark. 

Straffspark

Sker från straffpunkten på handbollsplanen.

Inspark

Insparken skall utföras inom 4 sekunder, från det att den spelare som skall lägga insparken har fått kontroll över bollen, i annat fall går insparken över till motståndarlaget. Mål får inte göras direkt på inspark.

Glidtacklingar

Ej tillåtet.

Avstånd

Situationer där avstånd tillämpas enligt spelreglerna skall vara 5 meter.

Utvisning

Utvisning med 2 minuter utdöms för:

a) Otillåtet spel och olämpligt uppträdande enligt domarens bedömning.
b) För lag som under viss tid använder mer än tillåtet antal spelare utdömes lagstraff, skall avtjänas av utespelare.

För förseelser av grövre art tillämpas (grov utvisning) och sådan spelare får ersättas under matchen.

Om domaren anser att förseelsen bör föranleda diskvalifikation skall skriftlig rapport insändas till fotbollssektionen. Vid utvisning för s.k. friläge, tillämpas endast matchstraff.

Övriga regler

I övrigt tillämpas Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser och spelregler.

Aktiva fotbollsspelare äger icke rätt att deltaga.

Aktiva utomhusfotbollspelare äger ej rätt att deltaga i vår inomhuskorpseriefotboll under ett och samma verksamhetsår och inomhuskorpfotbollssäsong.

Använder sig deltagande lag av aktiv fotbollsspelare blir detta lag avstängt med omedelbar verkan från allt i av KORPEN Karlskrona arrangerat inomhuskorpfotbollsspel under innevarande säsong.

Laget skall till fotbollssektionen erlägga ett ersättningsbelopp av 500 kronor för att ha brutit mot regeln.”aktiva spelare äger ej rätt att deltaga” och för den merkostnad som åsamkas sektionen i samband med att laget uteslutes från pågående inomhusseriekorpfotboll och matchschemat måste göras om.

Uppskjutna matcher

Det lag som vill uppskjuta matchen åläggs att betala 150 kronor.

Protest

Som protestkommitté fungerar sektionen. Protest skall invigas skriftligen till sektionen, förbundets kansli, senast kl.12.00 första vardagen efter spelad match.

Protest skall åtföljas av en protestavgift á kr. 200, för att tagas upp till behandling. Protesavgiften tillfaller sektionen för merkostnad i samband med protestens behandlande.

Lag som förorsakar protest emot sig genom att ej följa de regler som är stiftade av fotbollssektionen dömes att till sektionen betala 300 kronor för regelbrott.