Cykling

På 1970-80-talet anordnade Korpen cykling runt om i alla kommundelar. Det var då en stor aktivitet med många deltagare. Successivt ebbade dock intresset för cyklingen ut.

Korpens styrelse beslutade i början på 2019 att återigen prova intresset för cykling och genomförde den 1:a juni Cykels Dag i samarbete med Hallings Interiör. Dagen föll mycket väl ut och därför anordnar Korpen nu årligen cykelaktiviteter, som annonseras här på hemsidan, i sociala medier och på anslagstavlor.