Om oss

Föreningen för Idrott Hela Livet

Vår förening är öppen för alla som är intresserade av att prova på en ny idrott utan pressen av att tävla, samt för de som söker en mer avslappnad idrottsmiljö när tiden och lusten inte längre räcker till i sina tidigare föreningar.

Vi sätter individen i centrum och strävar efter att skapa en gemenskap som sträcker sig över alla åldrar och bakgrunder. Hos oss handlar idrott om att ha roligt, utan krav på att träna för att prestera eller tävla.

Verksamhetsidé

Föreningen för idrott Hela Livet grundades den 18 januari 2022 med ett tydligt syfte - att uppfylla Riksidrottsförbundets beslut från 2015 som uppmanade idrottsföreningar att erbjuda idrottsverksamhet för alla åldersgrupper oavsett ambitionsnivå. Vårt primära mål att attrahera dem som älskar idrott för dess glädje, inte för tävling.

Värdegrund

Glädje, gemenskap och alla är välkomna!

Medlemskap

För att kontinuerligt delta i aktiviteter arrangerande av Föreningen för Idrott Hela Livet krävs ett medlemskap. Medlemsavgiften är 100 kr för 2023.

Som medlem har du rätt att:

  • delta i föreningens aktiviteter
  • rösträtt på föreningens årsmöte
  • ta del av föreningens medlemserbjudanden 
  • nyttja Korpens försäkring vid eventuell skada under en aktivitet anordnad av Föreningen för idrott Hela Livet.

Om du vill bli medlem, ta kontakt med Erwin Apitzsch