Medlemskap & Träningskort

Här kan du köpa ditt medlemskap och andra produkter som Korpen Avesta erbjuder.

Träningskort

Medlemsskap

Avesta

Pris

100 kr

Medlemskapet sträcker sig från 1/1 - 31/12 innevarande kalenderår. Vill du förlänga ditt medlemskap vid övergång till ett nytt år behöver du förnya detta medlemskap.

12-kort Pickleball

Avesta

Pris

1000 kr

Detta kort ger dig berättigande att delta vid 12 Pickleballtillfällen anordnade av Korpen Avesta. Ordinarie pris 100 kr / tillfälle.