Bowlingfakta

Klotet

Ett bowlingklot får inte väga mer än 7,26 kg (16 Ib) och är 21,6 cm i diameter. Bowlingklot är gjort av gummi eller plast.

Greppet

Bowlingklotet har fingerhål för att spelarna ska kunna greppa klotet. Ett korrekt bowlinggrepp kan hållas med tumme, långfinger och ringfinger.

Käglorna

De tio käglorna är gjorda av lönnträ täckta med ett plastslager. deras vikt kan variera mellan 1,4 – 1,6 kg. Käglorna står uppställda på markerade platser innanför en 90 cm triangel och är numrerade från ett till tio.

Bowlingbanan

Banan är gjord av trä, oftast av tall- eller lönnträ med ett täckande plastlaminat ovanpå. Från övertrampslinjen fram till bakre kanten av kägelbordet är avståndet 19,2 meter. Banan är 1,06 meter bred och består av 39 parkettstavar med markeringsprickar respektive pilar var femte parkettstav. Det ska finnas ett minst 4,5 meter långt utrymme som ansatssträcka fram till övertrampslinjen. Rännor löper längs varje sida för att ta hand om dåliga siktade klot. Alla bowlingbanor har ett automatiskt maskineri som ställer tillbaka käglorna och skickar tillbaka klotet.