SerieFörlorare i X går direkt ner till serie A Flygtsenior    
SerieVinnare i A går direkt upp till serie X Gökboet    
           
KVAL 3 april        
Onsdag   kl 18-19      
Nöjes Gröngölingarna 3 o 4   6 0
Hälges 4 TeamSkeptiska 5 o 6   1 5
Vinnarna fortsätter i serie X Nöjes  TeamSkeptiska    
Förlorarna stannar i serie A