Styrelsen 2024

Ordförande: Anders Andreasson 

Sekreterare: Britt-Marie Magnusson

Kassör:   Martin Bruze  

Ledamöter:  Cecilia Brodd, Jörgen Bäckström, Alf Gustafsson

Suppleanter: Tommy Flemmingsson, Magdalene Windhäuser

samt Harry Johansson


Vill du ha kontakt?