Motionsbingo

Välkommen på motionsbingo onsdagar under maj till september!

Kl 14.00 start vid Heby torg. Liter kortare slinga där alla kan vara med.

Kl 18.00 start vid skidstugan, elljuspåret. Ca 2,5 km.  

20:-/bingobrickan (betalas kontant/swish)