Motionsbingo

Välkommen på motionsbingo onsdagar 3 maj till 27 september!

Kl 14.00 start vid Heby torg. Liter kortare slinga där alla kan vara med.

Kl 18.00 start vid skidstugan, elljuspåret. Ca 2,5 km.  

20:-/bingobrickan (betalas kontant/swish)