För företag

Företag kan köpa motionsbingo till sina anställda som friskvård.
Vid intresse kontakta Karin 076-8426335.

Vid frågor om gruppträning