Vår historia

Sommaren 1972 började ett gäng hemvändande Hedebor diskutera möjligheten att starta upp korpfotboll i Hede. Många av dem hade tidigare varit aktiva fotbollsspelare i olika föreningar. Vid ett styrelsemöte i augusti 1972 beslutades det att starta en serie för 7-mannalag och två reserver. Styrelsen beslutade att bilda en fristående korpförening och kontakt togs med korporationsföreningen i Östersund.

Under 1973 och 1974 utökades aktiviteterna med gåbingo, cykellopp, bordtennis, volleyboll och skidåkning. Under 1975 kom de första korpenlådorna upp och handlade om ”Skida med korpen”. En låda kom även upp i Hedeviken. Under årens lopp har det varit många olika aktiviteter och arrangemang. Det har varit danser, skidstafetter, skidlandskamp med Norge med hela 1157 deltare, volleybollturneringar, fotbollsserier, lotterier, gåbingo, badminton, rinkbandy. Ett tag fanns det också en motions- och överviktarsektion.

Idag är Korpen i Hede aktivare än någonsin. Vi kämpar på med att försöka få bort gubb- och tantstämpeln som tyvärr fortfarande till viss del lever kvar. Vi rekryterar ledare i alla åldrar för att tillgodose alla önskemål. De aktiva är från fyra år och uppåt. Vi försöker följa med trenderna inom motionsidrotten för att på det sättet få mer bredd bland våra medlemmar och locka ungdomarna. Vi har även kvar de traditionella aktiviteterna. Målet för framtiden är att få fler medlemmar och aktiva motionsutövare. Detta är viktigt då det dagligen i media talas om den nya folksjukdomen övervikt och ungdomar med minimal kondition. Vi vill att alla, gammal som ung, ska röra på sig minst trettio minuter om dagen!