Välkomna!

Härmed inbjuder vi till KF Heros årsmöte för verksamhetsåret 2022
Datum: 28/3
Tid: 18.00
Plats: Moränen, Väpnargatan 19.
Möteshandlingar kommer finnas på plats.
Vi bjuder på förtäring, anmäl gärna eventuella allergier om du avser att delta senast 26/3 till mattias@kfheros.se

Välkomna!