Om oss

Korpförening Heros vänder sig till killar och tjejer med behov av särskilt stöd.

Efterfrågan styr verksamheten och alla kan vara med utifrån sina förutsättningar.
Syftet och målet med verksamheten är livskvalitet åt alla, Korpförening Heros vill att du ska må bra, utveckla dig själv och känna gemenskap samtidigt som du har kul.

Föreningens verksamhetsidé

Verksamhetsidén är ge livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap. Syftet med verksamheten är att erbjuda aktiviteter för dem som inte själva söker sig till föreningslivet så att de får möjlighet att utöva och prova på olika idrotter och aktiviteter. Det finns inget krav på prestation utan alla platsar utifrån sina egna förutsättningar. Vi önskar bidra till deltagarnas sociala och personliga utveckling genom meningsfulla aktiviteter.

 

Styrelse/nätverk

Korpen Heros bildades i maj 2006 och styrelse/nätverk bestod då av representanter från bla Särskolan, Barn&Ungdomshabiliteringen, SISU, Kultur&Fritid och näringslivet. Det har gett och ger föreningen en styrka som är nödvändig, kanske framförallt när man vänder sig till vår målgrupp. I och med att vi har representanter som arbetar med vår målgrupp i vardagen har vi en möjlighet att nå ut med verksamheten till så många fler.

 

Verksamhet

Verksamheten präglas av liv och glädje och många skratt tillsammans. Vi är en förening som lägger tonvikten på kul och social samvaro och inte i första hand tävlingsverksamhet.

 

Ledare

Vi har medvetet satsat på unga ledare som ska kunna leda verksamheten i alla aktiviteter som anordnas. De flesta har genomgått en grundläggande utbildning för ledare inom barn- och ungdomsidrotter.