Trogstaloppet

Skidor: 7, 15 eller 30 km samt barnlopp 1km

Start och mål vid Trogstagården 

PM och Information: Leif Bylars 070-2111727;
E-post: leif.bylars@hudiksvall.se

Start: Barnloppet 1km 10.30.  7, 15 och 30 km 11.00.

Anmälan: Senast 3 februari till trogstaloppet@gmail.com

Startavgift: 150:-, 50:- födda -99 och yngre

Efteranmälningsavgift: + 50% på startavgiften

Insättes på Bankgiro nr: 5831-0749 märk Trogstaloppet skidor

Priser: Utlottade priser

Trogstaloppet ingår i Hudiksvalls motionsklassiker.

Övriga arrangemang är:
Hornslandsrundan, Hudikjoggen och Hudiksimmet.

Välkommen till Trogsta!

Arrangör: Trogsta skola Intresseförening