Bli medlem i Korpen Hultsfred

Som medlem i Korpen får du rabatt på tipspromenadernas startavgifter, är till viss del försäkrad när du deltar i sporter som anordnas av Korpen (t.ex volleyboll) och inte minst, Du stödjer Korpen Hultsfred!

Årsavgiften är 150:- och insättes till bankgironummer 293-2929
Glöm ej ange namn, adress och personnummer.
Har Du några frågor

Försäkringsinformation

När du blir medlem i Korpen blir du också försäkrad.

Försäkringen gäller vid olycksfallskador som inträffar under deltagande i arrangemang anordnade av någon av Korpens medlemsorganisationer.
Försäkringen gäller också under direkt färd till och från sådana arrangemang. Då arrangemang sker på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Mer information får du hos: Folksam personskada Tel. 0771-960960