Regler och Information 2022


Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

SPELTID
• 2 x 20 minuter rullande tid.

INFORMATION

• Herrar = 7-manna fotboll på Junebäcksvallen(Friardalen). 

• Ta med egen spelduglig boll, pump och förbandsväska. Vid allvarlig skada som föranlett läkarbesök skall den skadade snarast kontakta folksam

Den skadade gör själv en skadeanmälan via webben eller per telefon på nummer 0771-960 960. För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer K 65500 till hands.

Anmäl skada här 


• Lagledaren har alltid ansvar för sitt lag. Använd papperskorgarna! Portionssnus och annat skräp får INTE slängas på plan! Upptäcks detta kan laget debiteras för kostnaden för städning från Korpen och Kommunen som vi hyr planen av.
• Resultat och spelschema finns: https://korpenkorpforeningenjonkoping.zoezi.se/member#/teamsports/gameclass/42

  

Korpen Jönköping kan inte hjälpa till med matchflytt under säsongen. Prata med dom andra lagen i serien om ni önskar flytta en match eller byta speltider med varandra. När spelschemat är lagt tillåts endast byte ”match mot match” där alla inblandade parter godkänt ändringen. Lagen ansvarar själva för matchflytt och meddelar alla inblandade, motståndare, domare samt kansliet  

SPELARE
• 1 målvakt och 6 utespelare. Obegränsat antal avbytare som är ombytta. För att matchen ska spelas ska det finnas 5 utespelare och 1 målvakt.
• Endast registrerade spelare äger rätt att delta i serie och slutspel. Tillåtet att registrera nya spelare under seriens gång, dock inte inför lagens sista två matcher i seriespelet! Observera att spelare ska anmälas före spelad match.
• Vid nya spelare görs anmälan via  medlemssidan
• Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är registrerad i medlemsregistret spelar match förlorar laget matchen med 0-3 och böter utgår på 500 kr.
• Spelare får endast delta i ett lag. Spelare har rätt att byta från ett lag till ett annat lag under seriens gång. Dock när max 5 seriematcher är spelade.

BYTEN
• Byte av utespelare får ske under hela matchen. Bytet skall ske vid mittlinjen, utanför sidlinjen.
• Antalet byten av utespelare är obegränsat.
• Byte av målvakt får endast ske i halvtid. Undantag är om målvakten blir skadad. Bytet meddelas domaren.

LÅN AV SPELARE
• Om laget inte har fullt antal spelare och vill låna en spelare från ett annat lag ska motståndarlaget och domaren godkänna detta före match. 

LAGUPPSTÄLLNING
• Fullständig laguppställning med personnummer  kan nu skickas digitalt genom medlemssidan. Här finns en lathud
1. Spelare som ej är noterad i laguppställningen får ej delta.
2. Om en struken spelare i laguppställningen ändå vill delta, på grund av exempelvis sen ankomst. Så skall lagledaren informera domaren och få ett OK från denna innan spel.
• Vid godkänd protest på punkt 1 eller 2 förlorar laget matchen med 0-3.

MATCHFLYTT
• Korpen Jönköping kan inte hjälpa till med matchflytt under säsongen. Prata med dom andra lagen i serien om ni önskar flytta en match eller byta speltider med varandra. När spelschemat är lagt tillåts endast byte ”match mot match” där alla inblandade parter godkänt ändringen. Lagen ansvarar själva för matchflytt och meddelar alla inblandade, motståndare, domare samt kansliet 
• Alla matchändringar ska meddelas via Korpens kansli.


WALK OVER/LAG SOM DRAR SIG UR SERIEN
• Lag som ställer in match betalar WO-avgift 500: -. Faktura skickas till laget. Matchresultat sätts till 0-3.
• Max två WO är tillåtet! Inträffar det vid ett tredje tillfälle utesluts laget ur serien.
• Avgift för lag som drar sig ur serien efter den 18 april = 1000: - Faktura skickas till laget.
• Vid uteslutning eller lag som drar sig ur serien, spelade och resterande matcher tilldöms laget resultatet 0-3.

Vid WO måste du ringa motståndarlaget och huvuddomaren Claes Axelsson 0733-45 86 18


PROTESTER
• Inlämnas senast 48 timmar efter avslutad match till kansliet tillsammans med 200: - i protestavgift. Avgiften återbetalas om protesten godkänns.

BENSKYDD
• Godkända benskydd rekommenderas.

LAGKAPTEN
• Rekommenderas att en lagkapten finns i varje lag som bär armbindel på vänster överarm.

BYTEN
• Byte av utespelare får ske under hela matchen. Bytet skall ske vid mittlinjen, utanför sidlinjen.
• Antalet byten av utespelare är obegränsat.
• Byte av målvakt får endast ske i halvtid. Undantag är om målvakten blir skadad. Bytet meddelas domaren.

VID MÅLVAKTSKAST (Räddning)
• Målvakten får efter räddning eller mottagning sparka och kasta bollen över hela planen.

SPEL TILL EGEN MÅLVAKT.
• Vid alla tillfällen då en spelare avsiktigt sparkar bollen eller kastar inkast till egen målvakt, får målvakten inte vidröra bollen med händerna. Om målvakten trots detta vidrör bollen med händerna skall denna bestraffas. Straffet är indirekt frispark.
OFFSIDE.
• Offsideregeln tillämpas ej.

OTILLÅTET SPEL.
• Glidtackla mot spelare. (Att glida för att täcka skott alternativt spela bollen är tillåtet)
• Sparka eller försöka sparka en motspelare.
• Fälla eller försöka fälla en motspelare genom att sätta krokben för denne eller genom att böja sig ner framför eller bakom spelaren.
• Hoppa mot en motspelare.
• Angripa en motspelare på ett våldsamt eller farligt sätt.
• Angripa en motspelare bakifrån, utom när denne spärrar vägen till bollen.
• Slå eller försöka slå en motspelare eller spotta på denne.
• Hålla fast en motspelare.
• Knuffa en motspelare.
• Göra ”hands”, d.v.s. slå till eller dra med sig bollen med hand eller arm.
• Bestraffning sker endast vid avsiktig ”hands” eller fördel.
• Angripa en motspelare på ett korrekt sätt, d.v.s. med skuldran, när bollen inte är inom räckhåll och spelarna inte försöker spela den.
• Hindra en motspelare avsiktigt, utan att själv spela bollen, t.ex. springa mellan motspelaren och bollen eller placera sig så att motspelaren hindras från att komma fram.

UTVISNING/RÖTT KORT
• Lindring förselse = spelaren utvisas för den aktuella matchen samt få stå över lagets nästkommande match.
• Grov förselse = spelaren utvisas för den aktuella matchen samt få stå över lagets nästkommande match. Anmälan görs även till Korpens disciplinkommitté, då ytterligare avstängning ev. kan förekomma.

LICENSIERADE SPELARE I KORPSERIEN.
• Om mer än 3 licenserade spelare används under säsongen, utgår en straffavgift på 500: - per spelare och match. Laget förlorar matchen. Pengarna ska vara Korpen tillhanda senast före nästa match.

DOMARE
• Om domare ej finns på plats till matchen ska matchen spelas ändå.
• Ring huvuddomaren Claes Axelsson 0733-45 86 18 . Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma var sin halvlek.

Kontrakt

samtiliga lagledare har vi anmälan fått acceptera ett kontrakt mellan Korpen Jönköping och laget. Hjälp era lagledare att följa detta. Laget är ansvarigt även om lagledaren har godkänt det. 

Korpens verksamhet och organisation utgår från värdegrunden: ”Människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en”. För att få delta i våra arrangemang måste medlemmen praktisera den värdegrunden genom att uppträda med respekt gentemot alla aktörer i vår förening. Lagledare till våra korplag är de som ansvarar för att sina spelare får information om och följer denna princip. Det är också lagledaren som kan underlätta för föreningen genom att informera spelare om tävlingsbestämmelser samt att utföra sina uppgifter med framförhållning. Lagledaren är därmed en oerhört viktig person för föreningen. I detta avtal beskrivs vad lagets åtaganden är som skall verkställas och uppfyllas genom utsedd lagledare & vice lagledare

  • Härmed ska jag som lagledare se till att Lagavgiften är betald innan Fotbollssäsongen drar igång.
  • Härmed ska jag som lagledare se till att alla mina lagspelare är medlemmar i Korpen Jönköping och har betalat medlemskapet innan de får gå på planen.
  • Härmed lovar jag att delge mina lagspelare Hur vi är mot varandra i Korpen Jönköping – Fair play? Värdegrund?
  • Lagledaren/lagkaptenen som är på matchen ser till att sina lagkamrater och supportrar agerar snyggt vid sidan om.
  • Lagledaren/lagkaptenen ansvarar för lagets spelare under matchen ser till uppförande, kommunikation med domare.
  • Jag som lagledare har tagit till mig reglerna och föreskrifterna och ser till att mitt lag efterföljer dessa.
  • Jag som lagledare har tagit del av bestämmelser vad gäller matchflytt, WO, oregistrerade spelare samt lag som drar sig ur serien.
  • Konsekvens om man inte följer ovanstående punkter samt våra övriga tävlingsbestämmelser. Om lag inte respekterar och följer ovanstående punkter, våra övriga tävlingsbestämmelser & stadgar kan/kommer laget att diskvalificeras ifrån våra serier. Serieavgiften kommer inte att återbetalas då föreningen inte skall lida ekonomiskt för att bestämmelser och överenskommelser inte följs.
  • Styrelsen är suverän i beslutsfrågor. Styrelsen äger rätten att diskvalificera lag och utdela reprimander mot lag som inte följer ovanstående punkter, våra övriga tävlingsbestämmelser & stadgar.


Med vänlig hälsning

Korpen Jönköping

036-12 04 51, 12 04 60

OBS: Vi reserverar soss för felskrivningar