Man anmäler sitt lag här på hemsidan när inbjudan ligger upplagd. I samband med anmälan så anges lagets namn och vem som är lagledare, vilket även är lagets kontaktperson. Det går bra att ha två lagledare.

Det är sedan genom kontaktpersonen som all information och kontakt med laget sker.

Vi har ingen serie med aktiva spelare. Aktiva spelare får delta tidigast två månader efter senast spelad match.

7-manna: Serie där inga spelare som är aktiva i seriespel får delta, tidigare än två månader efter senast spelad seriematch.

Oldboys: Deltagare födda 1987 eller tidigare.

Mix: Minst 2 spelare på planen ska vara damer i laget.

Damserie: Damer får vara aktiva i alla serier.

Det måste vara minst fem anmälda lag för att genomföra serien.

För övrigt är det bara att samla ihop ett kompisgäng, kollegor, grannar och alla ni känner och anmäl laget. Om ni är ett företag som anmäler ett lag och företaget betalar startavgiften så bjuder vi på en annonsplats på vår hemsida.

Kostnad: Startavgiften 2024 är 4100 kr per lag inkl. domaravgift. Startavgiften måste vara betald innan serien börjar. Alla deltagare i laget måste vara medlemmar i Korpen och avgiften är 230 kr. Medlemsavgiften ska vara betald innan spelaren deltar i sin första match.

Medlemsavgiften måste vara betald innan man deltar i match, annars räknas matchen som WO. Vi kommer att kolla varje spelare, och bli mer konsekventa att döma WO i dem fall som en spelare inte har betalat sin avgift.

Medlemskapet är löpande och gäller 1 år från betalning. Genom medlemskapet blir deltagarna även försäkrade i Folksam. Medlemskapet gäller för alla Korpens aktiviteter. Har du tidigare varit medlem hos oss så loggar du in och förlänger ditt medlemskap.

Betalning Faktura skickas till din mail när ditt köp genomförts. Ange OCR-nummer vid betalning. Detta gäller både medlemsavgift och startavgift.

Tävlingsform Matchtid  är 2 x 25 minuter.Antal spelare på planen 6 + målvakt (obegränsat antal avbytare)Minimum 5 spelare inkl målvakt.

Slutspelet

Matchtid 2 x 25 minuter. Antal spelare på planen 6 + målvakt (obegränsat antal avbytare)Minimum 5 spelare. I slutspelet får endast spelare som varit med i lagets seriematcher delta. Åttondelsfinalerna (endast) inleds med att ett lag från en lägre division får slå en straffspark. Oavgjort resultat vid full tid innebär förlängning 2 x 5 min golden goal. Om det fortfarande är oavgjort efter förlängningen blir det straffläggning med 5 straffar för vardera laget och olika straffskyttar. Har inget avgörande skett så fortsätter straffläggningen med en straff för vardera laget tills ett avgörande har skett.

Mix-serie: Vid straffläggning gäller att varannan straff slås av en kille, varannan straff av en tjej. Lagen bestämmer om man börjar med tjej eller kille. Om fler än 5 straffar krävs får tjejerna lägga ytterligare straff.

Klädsel

ALLA I LAGET, UNDANTAG FÖR MÅLVAKTEN, SKA HA TRÖJA-SHORTS-STRUMPOR I IDENTISK FÄRG. TRÖJAN SKA VARA NUMRERAD.

Benskydd är obligatoriskt! Skruvdobbar är ej tillåtet!

Lika tröjfärg

Vid lika tröjfärg byter bortalaget till annan tröjfärg eller västar.

Tävlingsplats: Södra Utmarken

Speldagar: Vardagskvällar. Ej klart vilken dag, kommer inom kort.

Matchrapport

Matchrapport lämnar laget till domarna, inför varje match fullständigt ifylld med namn och personnummer. Tänk på att skriva tydligt. Gärna datorskriven. Om ni har en mall med alla spelare förskrivna är det viktigt att dom som inte deltar stryks på listan.

INGEN GODKÄND MATCHRAPPORT = INGEN MATCH!

Sida väljs genom slantsingling

Regler

Svenska Fotbollsförbundets regler gäller, med följande undantag:

Inkast är ersatt med inspark, vilket är lika med indirekt frispark. Avstånd på frisparkar/insparkar ska vara 7 meter i 7-mannafotboll. Står en spelare närmare i avsikt att hindra bollens framfart ska gult kort tilldömas (avsikten avgör domaren) Sabotage mot frispark/inspark ger också gult kort. Om en spelare vid frispark skjuter bollen på en motspelare i uppenbar avsikt att få denne utvisad ska frisparksläggaren tilldelas gult kort då även detta betraktas som spelsabotage. I 7-mannaserierna tillämpas indirekt frispark istället för inkast från sidolinjen. Frisparken får ej gå direkt i mål.

Vid avsiktligt/medvetet tillbakaspel med fötterna får målvakten ej ta bollen med händerna. Gör hen det döms indirekt frispark från straffområdeslinjen.

Ingen offside förekommer.Varning är lika med utvisning i 5 min. Könsord innebär rött kort ochautomatiskt avstängning nästkommande match.2 varningar i samma match likställs med rött kort, vilket innebär utvisning resten av matchen och avstängning i nästa. Efter andra varningen på en säsong får man stå över nästa match.5-minutersutvisningar noteras av domaren. Vid grov förseelse tas ärendet upp i diciplinnämnden.

Nolltolerans: Korpen utövar nolltolerans mot könsord, hot etc.

Följande bestraffas med rött kort:

  • Att skrika könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare eller publik.
  • Att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare ledare, domare eller publik.
  • Att skrika ut svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik.
  • Att uppenbart använda smädelser eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Linjemän

Lagledaren ansvarar för att linjedomare finns på plats innan matchen börjar (ålder minst 15 år). Om lag saknar linjeman har domaren rätt att ta ut en spelare från laget.

Smyckesbäring

Alla ringar, smycken, all typ av piercing, klockor och andra liknande föremål som är löstagbara får inte förekomma på plan. Är föremålen inte löstagbara ska de tejpas så skaderisken elimineras efter bästa förmåga och efter domarens godkännande. Med skaderisk avses risk för skada för antingen spelaren själv eller andra. En tillsägelse, återföljs av 5 minuters utvisning, om inte skaderisken åtgärdas och regeln hörsammas.

WO

Om ett lag behöver lämna wo utgår en avgift med 500:-.

Ett lag, som lämnar 3 st wo, utesluts ur serien och eventuell poäng och målskillnad frånräknas.

Vid wo erhåller motståndarlaget 3 poäng och 3-0 i målskillnad.Har ett lag ej infunnit sig senast 10 minuter efter utsedd matchtid, får motståndarlaget wo och således 3-0. Det åligger domaren att kontrollera tiden.Lag som självmant utgår ur serien får betala en avgift på 1000 kr.

Byte av speltid

Kan eventuellt göras om bägge lagen är överens samt om tid finns. Till laget som önskar flytt av match utgår en avgift på 400 kr.

Kontakt

Om man tvingas lämna WO eller behöver flytta en match vill vi att ni kontaktar motståndarlaget och fotbollssektionen: 
Lennart Svensson 070-534 91 40, lennart.svensson54@outlook.com

Protest

Protest ska vara Korpen tillhanda senast 3:e dagen efter matchstart. Protestavgiften på 100 kronor måste betalas samtidigt.

Annars behandlas inte ärendet, se vidare Korpens stadgar

Fusk

Allt förekommande fusk vidarebefordras till Riksidrottsförbundet.

Regler för deltagande

Rätt att delta har spelare som de 2 senaste månaderna, innan aktuell match, inte deltagit i seriespel för annat lag än korplag och i övrigt uppfyller de kraven i Korpförening Kalmars stadgar. Undandtag damserier. I Cupen som följer efter seriens slut får endast spelare som deltagit i serien deltaga.

Om spelare byter lag betalas en avgift på 200:- och man får spela igen i det nya laget efter 3 veckor. Formulär att fylla i innan byte, finns på hemsidan och kansliet.