Regler & info innebandy

Att starta ett Korplag
Man anmäler sitt lag här på hemsidan när inbjudan ligger upplagd.
Det är sedan genom kontaktpersonen/lagledaren som all information och kontakt med laget sker. 

Inga spelare som är aktiva i seriespel får delta, tidigare än två månader efter senast spelad match.

För frågor om innebandyn kontakta sektionsansvarige Camilla på ccamilla_2000@yahoo.se eller 070-250 10 76. För frågor om startavgift eller medlemsavgift kontakta kansliet på 0480-262 10eller kalmar@korpen.se

Kostnad:
Startavgiften är 3500 kr per lag inkl. domaravgift, och måste vara betald senast två dagar innan första matchen spelas.


Alla deltagare måste vara medlemmar i Korpen och medlemsavgiften är 230 kr/år.

Medlemsavgiften ska vara betald innan man deltar i match, annars räknas matchen som wo.
För att registrera ett medlemskap, klicka här. 

Medlemskapet gäller i 1 år. Genom medlemskapet så blir deltagarna även försäkrade i Folksam. 

Betalning
Faktura skickas till din mail när köp genomförts. Ange OCR-nummer vid betalning. 

Tävlingsform
Matchtid 2 x 15 minuter
Antal spelare på banan 5 + målvakt (obegränsat antal avbytare)
Antal byte av spelare är obegränsat och får ske under hela matchen.

Tävlingsplats: Volvohallen
Speldagar: Söndagskvällar

 
Regler Korpinnebandy

Matchrapport
Matchrapport lämnar laget till domarna inför varje match fullständigt ifylld med personnummer. Matchrapporten ska vara skriven så den lätt går att läsa. 

Klädsel
Laget, undantag för målvakten, ska ha enhetlig klädsel. Det är inte tillåtet att spela med långbyxor för utespelare. Har båda lagen samma tröjfärg, är det bortalaget som ska byta färg. Har bortalaget inga andra tröjor, får västar användas.

Alla spelare SKA ha skor på sig. Detta gäller även målvakten. 
Inte svarta sulor på skorna.

Lika tröjfärg
Vid lika tröjfärg byter bortalaget.

Speltid 
Speltiden är 2x15 minuter.

Spelplan
Spelplanen kan variera i storlek och utseende. Målgården har normalt storleken 4 x 5 meter.

Domare
Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses.

WO
Om ett lag behöver lämna WO utgår en avgift med 500 kr.

Ett lag, som lämnar 3 st WO, utesluts ur serien och eventuell poäng och målkvot frånräknas.
Vid WO erhåller motståndarlaget 3 poäng och 3-0 i målkvot.
Har ett lag ej infunnit sig senast 15 minuter, en halvlek, efter utsedd
matchtid, får motståndarlaget WO och således 3-0. Det åligger domaren att kontrollera tiden. Lag som självmant utgår ur serien får betala en avgift på 1000 kr.

Byte av speltid
Kan eventuellt göras om bägge lagen är överens samt om tid finns.
Till laget som önskar flytt av match utgår en avgift på 400 kr.

Protest
Protest ska vara Korpen tillhanda senast 3:e dagen efter matchstart. Protestavgiften på 100 kronor måste betalas samtidigt. Annars behandlas inte ärendet, se vidare Korpens stadgar.

Fusk
Allt förekommande fusk vidarebefordras till Riksidrottsförbundet.

Avbytare
Obegränsat antal avbytare får användas.

Laguppställning
Laguppställning ska fyllas i och lämnas till domaren, i fylld med nummer, namn och fullständigt personnummer.

Spela i flera lag
Det är inte tillåtet att representera flera lag.

Byten
Den inbytte spelaren får inte gå in på planen förrän den utbytte hunnit ut. Byteszonen 0,5 m från sarg är ok. Byten ska dessutom ske på rätt sida av mittlinjen, den utbytte får t. ex inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan, eller kommer in från en utvisning.

Klubba
Innebandyklubba får ha hookat blad om maximalt 3 cm. Motståndare har rätt att begära mätning av klubba, felaktig hook innebär 2 minuters utvisning. Har spelaren korrekt hook får motståndaren 2 minuters utvisning.

Tröjfärg
Har lagen samma tröjfärg ska bortalaget byta tröjor. Lagen bör därför alltså ha både hemma- och bortaställ (västar fungerar alldeles utmärkt som bortaställ). Målvaktens tröjfärg ska vara avvikande från både medspelare och motståndare.

Tröjnummer
Det är obligatoriskt med tröjnummer.

Smycken & dylikt
Man får ej spela med smycken såsom halsband, örhängen eller ringar samt inte heller med keps. Domaren ska avvisa spelare som har något av detta på sig. Kommer spelaren in på planen igen utan att ha tagit av smyckena ska två minuters utvisning delas ut.

Nolltolerans
Vi inför nu nolltolerans i innebandy, vilket innebär att man inte får svära mot medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär, detta resulterar i utvisning 2 min. Grova svordomar, könsord eller tillmälen ger automatiskt 5 minuters utvisning.

Frislag

 • När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba.
 • När man håller i en motståndare eller motståndares klubba.
 • När en utespelare före eller efter tillslaget av bollen för klubban över midjehöjd.
 • Placerar klubban, foten eller knäet mellan motståndarens ben eller fötter.
 • Tränger en motståndare mot sargen på annat sätt än skuldra mot skuldra.
 • Backar in i en motståndare eller hindrar motståndarens löpväg.
 • När en utespelare befinner sig i motståndarens målvaktsområde.
 • Utespelare avsiktligt flyttar motståndarlagets målbur.
 • Passivt hindrar motståndarens målvakts utkast.
 • Utespelare hoppar och stoppar bollen.
 • När en målvakt vid utkast helt lämnar sitt målvaktsområde.
 • När målvakten kastar eller sparkar bollen över mittlinjen.
 • När tekning, inslag eller frislag frödröjs på ett felaktigt sätt.
 • När en målvakt har bollen under kontroll längre än 3 sekunder.
 • Hemåtpassning till egen målvakt.
 • När en utespelare stoppar eller spelar bollen med huvudet.
 • När en utespelare med någon dela av klubban, foten eller underbenet spelar eller försöker spela bollen över knähöjd.
 • När en spelare fördröjer spelet.

Utvisningar 2 minuter

 • Slår, lyfter, låser eller sparkar på en motståndares klubba.
 • Att hålla fast en motståndare eller motståndares klubba.
 • När en utespelare med någon del av klubban, foten eller underbenet spelar bollen över midjehöjd.
 • Tränga en motståndare mot sarg eller målbur.
 • Tacklar eller fäller en motståndare.
 • Spelar utan klubba.
 • Att inte ta upp klubban eller avslagna delar av klubban från spelplanen och ta med till den egna byteszonen.
 • Avsiktligt hindrar en motståndares löpväg.
 • Aktivt hindrar målvaktens utkast.
 • Bryter mot avståndsregeln vid inslag eller frislag.
 • Stoppar eller spelar bollen med handen eller armen.
 • När en utespelare liggande eller sittande stoppar eller spelar bollen eller på annat sätt påverkar spelet.
 • Felaktigt byte
 • För många spelare på planen.
 • När ett lag systematiskt stör spelet genom att begå upprepade frislagsbelagda förseelser.
 • När spelare avsiktligt fördröjer spelet.
 • När ett lag avsiktligt fördröjer spelet.
 • Protest mot domslut.

Utvisningar 2+2 minuter

 • Hakar motståndaren med klubban.

 • Kastar klubban eller annan utrustning i avsikt att träffa bollen.

 • Vårdslöst fysiskt spel.

 • Vårdslöst spel med klubban.

 

Tekniskt matchstraff

 1. Ett tekniskt matchstraff ska alltid leda till ett större lagstraff.
 2. Tekniskt matchstraff ska leda till avstängning för åter stoden av matchen och ska inte leda till ytterligare bestraffning för spelaren.

 

  Förseelser som leder till tekniskt matchstraff

 1. När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft av olika varumärken eller ett blad med för stor hook. När en målvakt använder ett felaktigt ansiktsskydd.
 1. När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen.

 En klubba utan godkännandemärke anses vara icke godkänd.

 Lindrigt matchstraff

 1. Ett lindrigt matchstraff ska alltid leda till ett större lagstraff.
 2. Ett lindrigt matchstraff ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling.

 Förseelser som leder till lindrigt  matchstraff

 1. När en spelare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande.

 Matchstraffet ersätter det andra mindre lagstraffet såväl som det 10 minuter personliga straffet, men ska fortfarande leda till ett större lagstraff. Med fortsatt avses i samma sekvens  och med upprepat avses vid andra tillfället under matchen.

 2. När en spelare slår sönder/bryter av klubban eller annan utrustning på ett vårdslöst eller våldsamt sätt.

 1. När en spelare gör sig skyldig till våldsamt fysiskt spel.

Hit räknas när en spelare på ett våldsamt sätt tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sargen eller målburen, eller på annat sätt attackerar en motståndare våldsamt.

 1. När en spelare eller ledare deltar i handgemäng.

Med handgemäng avses en lindrigare form av slagsmål, utan knytnävsslag eller sparkar, och där de inblandade spelarna kan anses respektera försök att skilja dem åt.

 1. När en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett större lagstraff.

Matchstraffet ersätter det andra större lagstraffet, men ska  fortfarande leda till det större lagstraffet.

6.När en ledare gör sig skyldig till fortsatt osportsligt uppträdande.

 Matchstraffet ersätter det mindre lagstraffet + 10 personligt straff, men ska fortfarande leda till ett större lagstraff.

 1. När en spelare vars utrustning ska kontrolleras försöker åtgärda eller byta ut den aktuella utrustningen innan den kontrolleras.
 2. När en spelare, eller ledare, begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet.

Hit räknas när:

En utvisad spelare under pågående spel avsiktligt beträder planen innan utvisningen upphör eller avbryts. Om spelaren  beträder planen under spelavbrott ska detta leda till ett mindre lagstraff.

Om sekretariatet är ansvarigt för att en spelare felaktigt släpps in innan utvisningstiden upphört ska, om felet upptäcks under ordinarie utvisningstid, spelaren återgå till utvisningsbänken. Ingen tid ska läggas till, utan spelarens utvisning upphör enligt den ursprungliga utvisningstiden. Om felet upptäcks  efter det att utvisningstiden upphört ska ingen åtgärd vidtas.

När en skadad spelare, som ersatts på utvisningsbänken, deltar i spelet innan utvisningstiden upphört.

Om en spelare vars straff upphört beträder spelplanen även om den numerära situationen på planen kräver att spelaren väntar till nästa spelavbrott, kan detta, beroende på orsaken anses som spel med för många spelare på planen.

Förseelser som begås från byteszonen eller utvisningsbänken  under straffslag.

Utrustning kastas in från byteszonen under pågående spel.

En spelare som befinner sig i byteszonen och inte håller på att genomföra ett byte deltar i spelet   eller försöker delta i spelet. 

En spelare eller ledare som avsiktligt sparkar i sargen så att spelet påverkas.

En spelare deltar som utespelare efter att i samma match ha deltagit som målvakt.

Ett lag avsiktligt spelar med för många spelare på planen.

 

9. När en utespelare fortsätter spela med en trasig klubba eller en klubba med förstärkt eller förlängt skaft.

 

 1. När en spelare eller ledare lämnar byteszonen eller utvisningsbänken för att delta i en konfrontation.

Med delta avses att en spelare eller ledare fysiskt eller verbalt  konfronterar en motståndare eller söker upp domarna medan  konfrontationen pågår.

 

 Grovt matchstraff.

 1. Ett grovt matchstraff ska alltid leda till ett större lagstraff.
 2. Grovt matchstraff ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling samt ytterligare bestraffning.

 

 Förseelser som leder till grovt matchstraff

1. När en spelare eller ledare deltar i slagsmål.

 En spelare eller ledare anses delta i slagsmål när de utdelar  knytnävsslag eller sparkar.

 1. När en spelare eller ledare begår eller försöker begå en brutal förseelse.

 Hit räknas även att kasta en klubba eller annan utrustning  mot en motståndare.

3.  När en spelare eller ledare gör sig skyldig till missfirmelse.

 Med missfirmelse avses att grovt förolämpa domare, spelare,  ledare, funktionärer eller publik.

 1. När en spelare eller ledare gör sig skyldig till hotfullt uppträdande.

Med hotfullt uppträdande avses att uppsåtligen inträda inom en persons integritetsområde utan att nödvändigtvis orsaka fysisk skada.

Hit räknas verbala hot, spotta mot en spelare, fysiskt konfrontera en domare eller annan funktionär, eller annan typ av kränkning.

Straff 
Straffslag utförs från mittlinjen. Man får dra bollen bakåt så länge kroppen är i rörelse. ”Spelaren som utför straffslaget får spela bollen obegränsat antal gånger och ska röra sig kontinuerligt mot målburen. Med kontinuerligt avses att spelare och bollen inte får stanna eller byta riktning bort från målburen samtidigt”. Om straffen inte resulterar i mål så är det tekning i något av hörnen.

 

Tekning

 • När bollen oavsiktligt demoleras.
 • När bollen inte är spelbar på ett korrekt sätt.
 • När sargen går isär och bollen kommer i närheten av det aktuella stället.
 • Onaturlig situation
 • Domaren blir träffad av bollen.
 • När ett straffslag inte resulterar i mål.

 

Inslag

När bollen passerar sargen eller träffar taket eller föremål ovanför spelplanen .

Frislag, tekning och inslag får gå direkt i mål.

Serie
Serierna genomförs som dubbelserier. De bäst placerade lagen i serierna går till slutspel som spelas direkt efter seriespelet, och avslutas med en finalkväll.

Spelare äger ej rätt att representera mer än ett lag under pågående
seriespel. I Cupen som följer efter seriens slut får endast spelare som deltagit i serien delta.

Slutspelet
Matchtid 2 x 15 minuter. Delta i slutspelet får endast spelare som varit med i lagets seriematcher.

Oavgjort resultat vid full tid innebär straffläggning, 3 straffar/lag.
Om det fortfarande är oavgjort efter dessa straffar fortsätter sedan
straffläggningen med 1 straff per lag tills ett lag har vunnit.