Som medlem i Korpen är du försäkrad!

Fr.o.m. januari 2014 har vi Folksam som försäkringsbolag. Olycksfallsförsäkringen i Folksam gäller när du deltar i Korpens aktiviteter och under resa till och från aktiviteter. Du kan bland annat få ersättning för läkekostnader, tandskador, merkostnader, rehabilitering, invaliditet och inkomstbortfall.

Skadeanmälan kan göras på webben och per telefon på nummer 0771-960 960. För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer K 65500 till hands.