100 % ren hårdträning

Korpen Linköping är en diplomerad förening och våra anläggningar är diplomerade enligt PRODIS koncept 100% ren hårdträning!

Antidopingpolicy för Korpen Linköping

Korpen Linköping är en idrottsförening inom Riksidrottsförbundet. Vi är delaktiga i det antidopingarbete som pågår och stödjer de regler som RF beslutar. Vi deltar även i 100% hårdträning, ett samarbete mellan länsstyrelsen, polisen, Östergötlands Idrottsförbund och lokala gym.

 • Inom Korpen Linköpings verksamhet är det nolltolerans mot användandet av dopingpreparat.
 • Korpen Linköping följer RF:s antidopingpolicy.
 • Korpen Linköping antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av dopingpreparat hos både medarbetare och medlemmar.
 • Korpen Linköping arbetar förebyggande mot doping, se handlingsplan nedan.
 • Korpen Linköping arbetar för en sund träning och kosthållning.

 

Handlingsplan

Personal, instruktörer, styrelse och funktionärer:

 • informeras om innebörden av antidopingpolicy.
 • genomför RF:s kunskapsprov (vaccinera föreningen).
 • genomgång av RF:s handledning ”Antidopingsnack”.

 

 • Vi utbildar och informerar funktionärer kontinuerligt genom projektet 100% ren hårdträning.
 • Vi informerar våra medlemmar om vår antidopingpolicy samt uppmanar dem att göra RF:s kunskapsprov.
 • På våra gymanläggningar finns särskilt uppsatta affischer om antidoping och vi informerar på hemsidan om policy och handlingsplan.
 • Vid försäljning av träningskort skall kunderna informeras om vår policy, vilken även finns i kortfattade version i träningsavtalet.
 • Vi genomför oannonserade dopingtester och vidtar åtgärder i enlighet med RF. 
 • Vi polisanmäler vid misstanke om doping.

 

Alla kortinnehavare på våra anläggningar är skyldiga att, vid anmodan, låta sig testas. Den som nekar att låta sig testas kommer omgående att stängas av från fortsatt träning hos Korpen Linköping.

 

/Korpen Linköpings styrelse och personal