Villkor träningskort Korpen Linköping

Som medlem i Korpen ska du uppleva en positiv och trivsam träningsmiljö.
För allas säkerhet och trivsel har Korpen tagit fram regler som gäller när du vistas i Korpens anläggningar. Vi uppmanar dig att läsa igenom texten nedan.

§1 Träningskortet är giltigt under den löptid som det tecknats på och kan inte överlåtas till annan person. Träningskortet kan ej sägas upp i förtid utan löper enligt avtalets period.

§2 Korpens medlemskap på 100kr/år är obligatoriskt och betalas i samband med köp av träningskort eller Korpens aktiviteter.

§3 För autogiromedlem, efter bindningstid så löper avtalet vidare med uppsägningstid 1 månad.

§4 Om du har ett årskort så kan ditt träningskort frysas. Gäller i max 60 dagar vid ett tillfälle och frysning kan ej ske i efterhand. 

§5 Jag som medlem samtycker att Korpen kommunicerar med mig via e-post, sms och telefon.

§6 Medlemmen/Hyresgästen ansvarar för att Korpen har rätt kontaktuppgifter.

§7 Som medlem är du kollektivt försäkrad. För att din försäkring ska gälla ska du registrera ditt kort i kortläsaren varje gång du tränar. Du ansvarar för att du är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra dig träningen.

§8 Medlemskapet/Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Vid kontroll ska du kunna visa upp legitimation och giltig träningskort/nyckelkort.

§9 Målsman är ansvarig för medlem som inte är myndig. Intyg från målsman skall lämnas innan första träningstillfället. Åldersgräns för träning på gymmet är året medlemmen fyller 13 år.

§10 Träningskortet berättigar dig till inpassering under Korpens öppettider på anläggningen. Träning och hälsa | Motionsidrott för alla | Korpen Förening. Förändring av öppettiderna berättigar inte till förlängning av avtal eller återbetalning av avgift. Du måste lämna anläggningen senast vid stängning eller vid anmodan från Korpens personal.

§11 Träningskortet är en värdehandling och fungerar till gym och gruppträning. Vid förlust av träningskort ska anmälan göras till anläggningens reception. Nytt kort debiteras mot avgift.

§12 Korpen ansvarar inte för förlust av kläder, värdesaker eller andra tillhörigheter, även om förvaring skett i förvaringsskåp.

§13 Uppmärksammar du att något är trasigt eller fel på anläggningen är du skyldig att rapportera detta till personalen.

§14 Som medlem är du skyldig att följa de regler och anvisningar som Korpen fastställer för gymmet. Du ska vara aktsam med den utrustning som finns i anläggningen. Skulle skada uppkomma genom medlemmens eller av denne insläppta personers vållande, är medlemmen ersättningsskyldig. Du får inte uppehålla dig i anläggningen om du inte tränar.

§15 Vid oförutsedda händelser ex pandemi följer Korpen de rekommendationer som regering och övriga myndigheter fastställer.

§16 Vid avstängning från träning på grund av avtalsbrott erhålls ingen återbetalning av erlagda avgifter.

§17 Vid grova fall av regelbrott, t ex släppa in någon utan träningskort i gymmet hos Korpen, blir du avstängd från fortsatt träning, samt betala straffavgift.

§18 Korpen lyder under och tillämpar Antidopingsreglemente, se https://www.rf.se/RFarbetarmed/idrottsrorelsensantidopingarbete/

§19 Användning och/eller försäljning av preparat på RF:s dopinglista är förbjudet och medför avstängning från fortsatt träning. Dopingkontroller kan förekomma. Alla kortinnehavare är skyldiga att vid anmodan, låta sig dopingtestas. Den som nekar att bli testad kommer omgående att stängas av från fortsatt träning.

§20 Force majeure, såsom krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat som hyresvärden inte råder över, fritager densamme från fullgörelse av sina enligt avtalets åliggande skyldigheter.

§21 GDPR, se integritetspolicy på hemsida.

§22 Korpen har kameraövervakning för att förebygga brott och utreda brott som begåtts, i syfte att öka tryggheten för Korpens personal och medlemmar. Huvudregeln är att material sparas i 30dagar och därefter spelas det över automatiskt.

Ordningsregler

  • Låt alltid andra medlemmar som tränar använda träningsutrustning när du själv vilar.
  • Bär alltid rena träningskläder och skor när du tränar. På Korpens anläggningar tränar vi inte med bar överkropp.
  • Bär alltid strumpor eller skor vid träning i Korpens lokaler, det är inte tillåtet att träna barfota.
  • Torka av träningsutrustningen före och efter användning.
  • Alkoholhaltiga drycker får ej förtäras i korpens lokaler.
  • Endast instruktörer och anställda på Korpen får instruera och träna medlemmar i Korpens lokaler.

Avstängning eller uppsägning av medlemskap

Korpen har rätt att stänga av dig som medlem för viss tid eller säga upp ditt träningskort helt med omedelbar verkan om du bryter mot ovan.