Välkommen till Korpen Nordmaling


Gruppträning
Vi erbjuder gympa, se vårt schema för att få reda på vilket utbud som finns. 

Att vara medlem i Korpen
För att kunna träna med Korpen måste du vara medlem. Medlem blir du genom att betala avgift till föreningen. I medlemskapet ingår försäkring om du skulle skada dig vid något träningstillfälle. Medlemskapet erbjuder också en gemenskap och ett sammanhang där du möter andra med samma intressen som dig själv- du blir en del av svensk idrottsrörelse. Som medlem kan du ta del av vad Korpen erbjuder, och du har också möjlighet att påverka och ta ansvar för Korpens framtida utveckling.