Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022

Dagordning

 

På årsmötet får du information om hur föreningens ekonomi ser ut och vilken verksamhet som genomförts under 2021, samt vilka strategiska beslut som planeras utifrån Fokus Korpen för 2022. På mötet beslutas även vilka som ska ingå i styrelsen.

Årsmötet 2022 är den 23 mars kl 18.00. Vi återkommer om mötet blir digitalt eller fysiskt. Motioner ska vara inlämnade senast den 8 mars

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr Korpens verksamhet för 2022.

Du som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på mötet.

Anmäler dig till mötet gör du här senast den 18 mars 

Så här skriver du en motion

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om
  • Beskriv nuläget och problem alt behov

Beskriv ditt förslag på lösningen och dina argument. Komplettera gärna med ett kostandsförslag om det är möjligt.

  • Avsluta med namn och personnr och dagens datum.

Komplettera gärna med ett kostandsförslag om det är möjligt.

Välkommen!