På årsmötet får du information om hur föreningens ekonomi ser ut och vilken verksamhet som genomförts under 2022, samt vilka strategiska beslut som planeras utifrån Fokus Korpen för 2023. På mötet beslutas även vilka som ska ingå i styrelsen.

Årsmötet 2023 är den 29 mars kl 18:00 på Korpen Norrköping. Vi återkommer om det blir fysiskt alt digitalt.

Motioner ska vara inlämnade senast den 14 mars

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr Korpens verksamhet för 2023.

Du som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på mötet.

Anmälan till mötet gör du till norrkoping@korpen.se senast 24 mars

Så här skriver du en motion

Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om

Beskriv nuläget och problem alt behov

Beskriv ditt förslag på lösningen och dina argument. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt

Avsluta med namn och personnr och dagens datum

Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt

Dokument

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplanering 2023 

Budget 2023