Styrelsen Korpen Piteå

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, idéer eller synpunkter på vår verksamhet. Mejl: styrelse@korpenpitea.se

Anna Wiklund - ordförande
Krister Efverström - vice ordförande
Matilda Grehn - Kassör
Emma Åkerlund - Sekreterare
Mona Marklund - Ledamot
Simon Wärja - Suppleant 
Gustav Larsson - Suppleant