Korpen Sjöbo har en ny hemsida

Vår verksamhet inomhus är slut för vårsäsongen men vi startar igen början av september. Bangolf spelas i 3 serier på Orebackens Camping. Året Sjöbotramp cyklas den 25. augusti

Vänliga hälsningar 
Korpen Sjöbo

Hej alla korpare i Sjöbo

Nu är det 2024 och vår verksamhet kommer i gång igen.

Nytt år = Ny medlemsavgift.

Medlemsavgift är 150 kr per medlem. Deltar du i flera aktiviteter betalar du ensta en avgift.

Lättast är om du Swishar pengarna till 123 4018131. Skriv i vilken aktivitet du deltar. Du kan även betala avgiften på BG 508-9636  Sjöbo Korpen