Årsmötet har hållits

Alla funktionärer blev omvalda vid årsmötet.

Vi fortsätter som tidigare.