Stärk era kollegor

Vi utbildar och coachar era Hälsoinspiratörer.

Det finns många fördelar med att ha en Hälsoinspiratör på arbetsplatsen. Vi kan hjälpa till med det strategiska samt att ha kontinuerligt kontakt med Hälsoinspiratören och stötta så arbetet fortgår. 

Utbildningen är i flera nivåer och anpassas efter företagets nuläge och pågående hälsoarbete.

Efter utbildning erbjuder vi fortsatt hälsoarbete med er inspiratörer och coachning för ett hållbart hälsoarbete med uppföljning och vägledning. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer info@korpensodertalje.se